DELA

Håll lycéet utanför Struktur -07

Det har under den senaste tiden skrivits många välkomna och efterlängtade insändare om den pågående reformen av gymnasialstadieutbildningen på Åland. Reformen – allmänt känd som Struktur-07 – ligger nu hos lagtinget för behandling. Som tidigare studerande vid Ålands lyceum vill vi för vår del också komma med ett inlägg i debatten.

Den skendemokrati och politiska arrogans som präglat reformarbetet från första början är chockerande. Struktur-07:s hemsida, där syftet var att allmänheten och berörda skulle få uttala sig för att påverka arbetet med reformen, var inget annat än ett stort skämt. Det lilla fåtal som kände till sidan och engagerade sig fick ytterst begränsad respons, och när forumet stängts och slutrapporten sent omsider kom, var svaret på all kritik att allt redan var bestämt och att det var för sent att uttala sig. Kommittén – med Barbro Sundback och Camilla Gunell i spetsen – var i varje skede ytterst ovillig att svara på frågor och ställa upp för information, diskussion och debatt. De få gånger det gavs möjlighet till diskussion blev arrogansen det bestående intrycket. Man får nästan en känsla av att socialdemokraterna har något personligt emot skolsystemet och Ålands lyceum, som med allt våld skall tvingas in i samma struktur som Ålands yrkesskolor – kosta vad det kosta vill.

Samma politiska överkörning har lyst igenom även i arbetet med själva lagframställningen. Berörda instanser – däribland lärare, personal och studerande i skolorna – har givits ytterst begränsad tid att läsa, begrunda och kommentera framställningen, en framställning som för övrigt saknar både huvud och fötter. Man ursäktar sig med att reformen måste följa tidsplanen. Uppenbarligen till varje pris.

Att landskapsregeringen har vänt blickarna åt helt fel håll när det gäller att utveckla utbildningen på gymnasialstadiet är uppenbart. Man vill frångå det finländska systemet – ett system som fungerar utmärkt och år efter år placerat Finland i toppen av utbildningsundersökningar – för att i stället införa ett motsvarande system som i Sverige, vars skolpolitik öppet kritiseras på flera håll, såväl här som på andra sidan Ålands hav. Att sammanföra allmänbildande gymnasium och yrkesskolor till en enda skola med flera program är att ta efter Sverige, och i detta fall är det inte rätt väg att gå. Har landskapsregeringen helt missat att Sverige för tillfället reformerar gymnasieskolan i riktning mot den finländska modellen: teoretisk examen, yrkesexamen och lärlingsutbildningar?

Vi som studenter från Ålands lyceum är upprörda och uppriktigt oroade över hur det ska gå för dagens och morgondagens åländska unga som siktar på en allmänbildande utbildning och akademisk bana. Ålands lyceum har idag ett mycket gott namn både i öster och väster. Med den kvalitativa utbildning lyceet gett oss har vi klarat oss väl i vad helst vi företagit oss, må det gälla akademiska studier eller annat. Det har sagts av flera av lyceets tidigare studerande: i jämförelse med andra har lyceet givit en mycket bra grund att stå på!

Ingen vet vad som händer om detta förslag drivs igenom. Kommer en examen från ”Ålands gymnasieskola” att godkännas vid högskolor och universitet i riket och i Sverige? Kommer betygen att ge rättvisande behörighet? Kommer den allmänbildande utbildningen att hålla samma höga standard som idag? Ingen kan ge några som helst garantier. Klart är att lyceets goda namn och rykte går förlorade för alltid.

Vi vädjar till lagtingsledamöterna, ni som sitter på era poster för att vi vill det: stoppa detta galna påhitt innan Ålands utbildningssystem helt skjutits i sank! Håll Ålands lyceum utanför sammanslagningen!
Den som röstar för landskapsregeringens lagframställning har i varje fall aldrig våra röster mer.
Kasper Sundström
David Abrahamsson
Staffan Brunnsberg
Sara Eriksson
Niklas Fabritius
Petra Granholm
Martina Grönlund
Ingegerd Gustafsson
Anna Haasiosalo
Catharina Henriksson
Matts Häggblom
Anna Hämäläinen
Andreas Jacobson
Kristian Johansson
Marcus Korvela
Rickard Linde
Andrew Lindén
Marie Lindén
Carl Axel Listherby
Gustaf Mattsson
Idamaria Nordas
Gabriel Nyman
Carolina Renman
Michael Stormbom
Christoffer Virtanen
Edvard Wendelin
Cecilia Wickström