DELA

Håll LMC kvar

Med hänvisning till insändaren häromdagen som handlade om Läromedelscentralens (LMC) framtid vill vi svensklärare på Medis också slå ett slag för att LMC behålls i sin nuvarande form. Det är inte bara inom specialpedagogiken som behovet av LMC:s service är stort. Även i svenskundervisningen på Medis behöver lärarna ofta anlita LMC och använda det material som finns där. Medis har ett nittiotal elever som läser svenska på dagtid och även många som studerar svenska på olika nivåer på kvällstid. Alla lärarna lånar ofta undervisningsmaterial på LMC. För oss svensklärare på Medis är det mycket angeläget att LMC får vara kvar.
Ann Westerlund
Sven-Erik Finne
Mats Backman
Kristina Jansson
Lina Eriksson
Susanne Karlsson
Gabriella Nordlund