DELA

Håll igång Ålands motor

Mariehamn är hela Ålands motor. Om landskapsregeringen vill att hela Åland ska leva så måste Mariehamn och dess näringsliv få stöd. Mariehamn är det första som möter de flesta besökare då de kommer till Åland. Ingen vill att våra turister ska mötas av tomma skyltfönster och öde gator. Situationen för våra småföretagare är nu mycket ansträngd och de besked som hittills kommit räcker inte.

I coronatider är det många frågor som ska lösas, och hålen i den offentliga ekonomin är mycket stora. Naturligtvis kommer människor först, men det är trots allt skatter som ska betala servicen för människorna. Vi behöver knappast påpeka att utan företag och arbetsplatser har vi heller inga skattemedel att fördela i Mariehamn.

Stadsstyrelsen har diskuterat flera frågor som delgetts landskapsregeringen, däribland näringspolitiska frågor. Vi ser bland annat att handel, restauranger och taxinäringen behöver få lättnader och/eller direkta bidrag, att landskapet behöver prioritera Mariehamns hamn och sjöfarten och att landskapsregeringen måste se till att åländska bolag får del av de finländska stöden.

Stadsstyrelsen har påpekat att hela det offentliga Åland behöver en gemensam investeringsplan för att få byggsektorn att fortsätta rulla. Viktigast av allt är ändå att hålla människor i arbete. Staden har gått in i samarbetsförhandlingar gällande anställda vars arbetsuppgifter helt eller delvis försvunnit på grund av undantagstillståndet.

Den politiska målsättningen är att så långt det är rimligt undvika permitteringar, men staden står inför svåra prioriteringar. För att inte det offentliga Åland ska bidra till att förvärra krisen så måste landskapsregeringen öppna plånboken.

STADSSTYRELSEN I MARIEHAMN