DELA

Håll IFK utanför bussdebatten, Igge

I tisdagens (26 juni 2012) Nya Åland framför Igge Holmberg, i en helt annan fråga som gäller stadsbussen, synpunkten att ”Mariehamn har pumpat in massor med pengar i IFK”.
Utan att överhuvudtaget beblanda mig i det ärende som Holmbergs insändare berör måste jag ändå bemöta påståendet att Mariehamns stad finansierar IFK Mariehamns A-lags fotboll. Det är direkt felaktigt och mycket olyckligt om den typen av vanföreställningar sprids i debatten.
Fakta är att IFK Mariehamns A-lags fotboll genererar direkta intäkter i storleksordningen 130.000 euro årligen till Mariehamns stad. Det är hyror för kontoret på WHA, planhyror och framförallt skatteintäkter från spelarnas löner. Om IFKs A-lagsverksamhet lades ner skulle alltså staden förlora den här summan årligen.
Mariehamns stad förser fram till dags dato inte IFK Mariehamns A-lag med något särskilt stöd eller finansiering. Vi betalar hyror och har samma hyresrabatter som andra Mariehamnsföreningar. Inget mer. Inget mindre.

I sammanhanget kan också noteras, även om det är en sidokommentar, att IFK Mariehamn rf stod för finansieringskostnaden för det nyligen uppförda konstgräset så inte ens där tog staden en kostnad. Och när Wiklöf Holding Arena byggdes så fick IFK Mariehamn samma tillgång, rättigheter och skyldigheter som andra Mariehamnsverksamheter.
Det är tråkigt att Igge Holmberg väljer att föra fram direkta felaktigheter om IFK Mariehamns fotbollsverksamhet för att gynna egna intressen i andra politiska frågor.
Däremot är det korrekt som Igge Holmberg skriver att IFKs A-lagsfotboll ger Mariehamns stad omfattande PR och marknadsföring. Oberoende mätningar uppskattar värdet till hundratusentals euro årligen. Något staden idag erhåller vederlagsfritt på toppen av de direkta intäkterna.
Vänligen håll dig till fakta och helst av allt – håll oss utanför stadsbussdebatten.
Robert Söderdahl
Ordf. IFK Mariehamn Ab