DELA

Håll er till sanningen

Landskapsregeringens infrastrukturminister och rederichef borde hålla sig till sanningen när de börjar publicera besättningens löner
Enligt avtal har en at-matros en grundlön på 1574€.
Om landskapet betalat ut mera än det i grundlön så kan de som lyft avtalsenlig lön vänta sig en ordentlig julklapp i år eller vi kan väl sträcka oss till nästa år så att löneflickan hinner räkna ut vad det blir ca 3 år retroaktivt. Plus ränta.
Eller hur var det med sanningen om grundlönen?

Att det blir betydligt mera än den ursprungliga grundlönen beror på att de jobbat dubbelt mera än vad som är en vanlig arbetsdag för de flesta. Det skall ni tänka på när ni stänger kontorsdörren och far hem. Matroserna samt befälen fortsätter jobba. En hel arbetsdag till och lite till. För nog är det väl så att om man jobbar 17-18 timmar / dygn så skall det märkas någon annanstans än bara på påsarna under ögonen.

Landskapet har hittills fått dispens från Arbets-och Näringsministeriet för att kunna gå utanför den lagstadgade dygnsvilan på 10 timmar.
Dispensen kräver att fartygspersonalen får minst 8 timmars vilotid.
Inte ens detta har landskapet kunnat hålla utan personalen har fått en dygnsvila på 6 timmar!!!
Varför blir det så här?

Jo, för att landskapet har under många års tid minskat på besättningarna. Det har blivit färre och färre som skall sköta samma sysslor som tidigare sköttes av många fler i besättningen. De privata aktörerna på cafe-färjorna hör inte till räddningsmanskapet. De är likställda passagerare.
Skarvens matroser har inte fått fara till någon annan färja och jobba. Matroserna har inte heller nekat till att fara till Möckelö och skruva nu när landskapet passar på att byta en havererad hjälpkärra. Det enda de har vägrat göra är att jobba som ensam matros på Skarven under körtid.

De tar sitt ansvar som erfaret sjöfolk och vägrar fara ut med ett fartyg som inte har tillräckligt med besättningsmän om en nödsituation uppstår.
Har ni glömt att även alla befälhavare har begärt att det skall finnas minst 5 i besättningen för att kunna hantera en nödsituation?
Även Trafiksäkerhetsverkets (Trafi) egen rekommendation är att befälhavaren har sista ordet ifråga om säkerhet.
Även nödutrustningens tillverkare, som Trafi hänvisar till, anser att det skall finnas minst 4 personer vid varje MES-station. På Skarven finns 2 MES-stationer.

Att de nu blir uthängda, bespottade och hotade till uppsägning av landskapet för att de tar sitt ansvar borde få de flesta läsare och tyckare att fundera.
Vem är det som är ansvarslös?
Landskapets rederichef , infrastrukturminister och tjänstemän borde skämmas. Behandla sina anställda på detta vis. De flesta av dem har jobbat 30-40 år åt er. De har nog utbildning och arbetserfarenhet tillräckligt att veta vad de talar om.

Jag hoppas att alla som vanligtvis jobbar på Skarven får en riktigt god jul och ett gott nytt år då vi förhoppningsvis kan jobba på våra färjor utan att jämt bryta mot lagar som andra sjömän följer men inte landskapet.
Dags att reda upp alla andra oegentligheter också nu i samma veva.
Eija Kiviö
Sjömans Unionens huvudförtroendeman