DELA

Håll bärkraftsmötet på kvällen nästa år

Deltog detta år på det årliga bärkraftsmötet som åhörare. Det var ett varierande och intressant möte med föreläsning, debatt, presentation och ett inslag av sång. Under mötet betonades gräsrötternas betydelse för att förverkliga målet med bärkraft, det vill säga ett hållbart samhälle.

Trots detta upplevde jag att majoriteten av deltagarna i mötet var närvarande i någon form av yrkesroll. Det är vid närmare eftertanke inte konstigt med tanke på att mötet skedde på dagtid när människor arbetar, det krävdes förhandsanmälan och lokalen som användes var av begränsad storlek. Dessutom var mötet en måndag tidig eftermiddag. Måndag råkar även vara en av dagarna då lagtingspolitikerna sammanträder i plenum. Politiker torde vara en fokusgrupp för bärkraftsmötet och det är därav synnerligen olämpligt att placera mötet samtidigt som plenum pågår.

För att fler människor ska ha möjlighet att delta i mötet kunde nästa års möte ske kvällstid, i en större lokal och utan krav på förhandsanmälan. Direkta inbjudningar till politiker i lagtinget kan vidare vara något att fundera på för att uppmärksamma Ålands viktigaste möte inom hållbar utveckling. Tack i övrigt för ett trevligt möte.

Christian Wikström
Partisekreterare Obunden samling

SVAR PÅ INSÄNDARE:

Tack Christian Wikström för dina konstruktiva förslag till hur bärkraftmötet kan utvecklas till nästa år. Det är det goda samtalet, där vi lyssnar på varandra, som är grunden för nätverket bärkraft.ax. Med tanke på det stora intresset för årets möte, auditoriet på Alandica var närapå fullsatt, finns det goda skäl att fundera på hur ännu fler kan ges möjlighet att delta vid Bärkraftmötet 2020. Tidpunkten för årets möte var inte optimal och det blir förstås viktigt att vi kan hitta en tidpunkt för bärkraftmötet 2020 som passar såväl den breda allmänheten som de förtroendevalda i lagtinget och i kommunerna.

Micke Larsson
Huvudsekreterare för nätverket bärkraft.ax