DELA

Ha öppet sinne

Anders Gustafsson? Varför vara så kritisk, i allt som inte går att förklaras. Som healing och mycket annat.Pröva att vara öppen men ändå kritisk och prata med människor som har upplevt bland annat healing. Bland annat finns det evidens på att det är något som händer till exempel under healing. Levande bevis. Jag håller fullt med om att vi skall vara kritiska: Det måste vi. Både inom det konventionella medicinen och den komplementära medicinen. Vi är tvungna till det. För det finns så mycket forskning som riktar sitt resultat till sin fördel och det kan påverka vem som sponsorerar forskningen. Och informationen flödar på Internet.

Det som har hänt idag är att samhället tar över mycket av ansvaret att vi glömmer bort att ta ett eget ansvar. Vi har många regler och lagar som vi skall följa vilket också kan leda till att vi faller djupare (stress, och depressioner). Livet är väldigt komplicerat att leva idag i vårt samhälle. Ett liv skall vara enkelt att leva. Men det går inte med dessa krav/lagar som vi har idag. Men vi väljer förstås själva vilka krav vi sätter på oss. Men det är inte lätt för yngre även äldre att inte ta dessa krav på sig.

Har träffat många sjuka människor,och ser levande bevis på att de som har uttnyttjat healing mår mentalt bättre. Ordet healing är komplext. Jag tror att du, Anders, tolkar att man kan bota allt med healing. Ordet healing betyder läkning. men det behöver inte betyda att det botar en sjukdom. Men det kan underlätta , stöda en sjukdomsprocess. När kroppen jobbar med en sjukdom så är den under stress. Och då kan det vara skönt med någon som berör en , vilket frisätter lugnade hormoner. Det finns evidens på det. Taktil massage är en metod som är godkänd inom vården, vilket är lätt beröring mot huden.

Healing används ofta vid stressrelaterade sjukdomar. Inte för att bota hjärtinfarkter eller benbrott. Var öppen och glad för att de människor som tar eget ansvar och söker stöd. Healing gör i varje fall inte skada. Kritisera inte de som vågar ta det steget att hjälpa sin egen kropp.
Lilla My