DELA

Ha is i hatten när det gäller klimatfrågor

ÅT i ledare : ”Intressant blir det att se om årets orkansäsong för med sig en mer nyanserad syn på klimatfrågorna.”

Rubrik i Hbl: ”Påven: Klimatförnekare är ”dumma” ”.

I förordet till LR:s energi- och klimatstrategin skrev minister Gunell:

”Jordens klimat har alltid förändrats, men mänsklig påverkan har lett till att klimatförändringarna har accelererat under de senaste 30–50 åren. Utsläppen av växthusgaser har gjort att jorden värms upp allt snabbare.”

Detta axiom vilar klimatstrategin på.

Då jag ifrågasatte att temperaturen på planeten ökar och sambandet mellan en ökning av koldioxid och temperaturförändring, så replikerade vicelantrådet Gunell:

”De som är mest klimatförnekare runtom på jorden så är äldre medelårders män”.

”Nyanserad” bild?

Inför ”klimatstrategi”-debatten läste jag klimatöversikter och fann märkliga uppgifter.

SMHI hävdar att Sverige haft nästan konstant medeltemperatur under de senaste 25 åren.

Enligt IPCC:s preliminära rapport AR5 från 2013 nämndes att medeltemperaturen på jorden stått stilla de senaste 15 åren.

Satellitbaserade temperaturmätningar visar att jordens medeltemperaturen inte har ändrat de femton senaste åren.

Gunell: ”Jorden värms upp allt snabbare”.

1940–1970 sjönk jordens medeltemperatur och man oroade sig för en ny istid. Vi hade en ökad industrialisering med ökande koldioxidutsläpp och men lägre temperaturer. (Källa ex klimatsans.com/oversikt)

På 1980- och 1990-talen steg däremot jordens medeltemperatur, vilket fick vissa att undersöka orsakerna till uppgången. Man kom till att det kunde vara en ökad koldioxidhalt i atmosfären. Den består av 78 procent kväve, 21 procent syre och 0,04 procent koldioxid, som även kallas växthusgas.

Ser vi ännu längre tillbaka, exempelvis 10 000 år, så visar det sig att det sällan varit så kallt som det är just nu. Under renässansen, så var det så varmt att man odlade vin i England. Men under 16- och 1700-talet ofta så kallt att Themsen och de danska sunden frös. Vi minns den svenska kungen som tog sin här över de danska sunden?

Med en stor oregelbundenhet har vi alltså haft perioder med betydligt varmare klimat och men ibland med kallare klimat under de senaste 10 000 åren.

Studier av de grönländska isarna visar att koldioxidhalten i atmosfären har ökat sakta men säkert under de senaste 7 000 åren. Under denna tid har vi haft lägre, men oftast högre medeltemperatur än vad vi har idag.

De grönländska isarna är kvar efter den senaste istiden. Enligt forskarna har vi haft 22 istider.

Det finns många fakta och många vetenskapsmän, som visar att förändringarna av jordens medeltemperatur kan vara helt naturlig. En hypotes är att det beror på solens aktivitet.

När det gäller orkaner, så har USA haft färre orkaner i kategori 3-4-5 under den senaste femårs-perioden, än under de senaste tjugofem åren. Men vi nås lättare av nyheterna nu. Senast vi nåddes av flera orkannyheter var faktiskt då Katrina kom, 2005. Då tre stora efter varandra, liksom nu. Men aktiviteten har inte ökat. Tvärtom.

Är Energi- och klimatstrategi egentligen två olika problemområden?

Har energistrategin något att göra med klimatstrategin? Eller är det i värsta fall så att denna sk ”klimatstrategi” förflyttar vårt fokus från miljöpolitiken till ”klimatstrategin”. Vart tog debatten om ett renare hav vägen? Nu diskuteras bara klimatet? Vi bor mitt i havet och borde kanske tänka mer på miljön än på klimatet?

I klimat-strategin talas om stöd för att minska koldioxidutsläppen. Det är regeringens prioritering. 17 procent av familjerna på Åland ligger under fattigdomsgränsen. Kunde vi se några åtgärder för att lindra deras situation i budgeten? Politik är att prioritera.

Vi måste ha is i hatten när det gäller klimatfrågor och inte kasta oss framåtstupa i dyra lösningar för samhället.

För handen på hjärtat. Hur uppfattade ni den s ”globala uppvärmningen” denna sommar? Solskyddsfaktor 50 i shortsfickan hela tiden?

Men ämnet är komplext. Gunell skrev också:

”Den förnybara energin är ren, säker och kommer inte att ta slut. Den lokalt producerade förnybara energin gör oss mindre beroende av oljepris och av import av energi utifrån.”

Där håller jag med. Renare miljö och mindre oljeberoende. Men det är en annan sak.

Vi har kanske inte heller den moraliska rätten att under några generationer tömma jordens alla reserver på olja och kol.

Vi har bara en jord. Där är vi antagligen alla överens. Hållbarhet är en nyckelfråga, men kanske inte de så kallade växthusgaserna?

Stephan Toivonen

Åländsk Demokrati