DELA

Gymnastikarena för hela Åland

Det har på senaste tid förekommit en del insändare och debatt i olika forum som handlar om att ”kommunerna” borde se till att möjliggöra för Gymnastics Åland att bygga och driva en ny gymnastikarena på Åland. Jag vill med denna insändare förtydliga att det inte finns någon anledning till oro.

Jomala kommun tog i juni 2020 initiativ till att bilda en interkommunal grupp som tillsammans med gymnastikföreningen skall titta på hur kommunerna tillsammans kan stödja projektet. Det kan komma att handla om två saker, dels hur själva byggandet ska finansieras men även hur föreningen ska säkra förmågan att betala framtida driftskostnader. Lemland och Mariehamn har visat intresse för samarbete i frågan och det har hela tiden varit en god stämning i gruppen. Vidare har Jomala kommun i rask takt behandlat de planändringar som krävs för att bygget ska kunna ske. Delgeneral-planändringen är för närvarande på utställning.

Så sammantaget tror jag att den intresserade allmänheten kan vara trygga i förvissningen att frågan lever och hanteras av åtminstone tre kommuner. Jag kan inte uttala mig om de andra kommunerna men gällande Jomala kommun har jag uppfattat att det finns ett brett politiskt stöd för att hitta lösningar där Jomala tar sin del av ansvaret för föreningens framtid.

Övriga kommuner på Åland är välkomna med i samarbetet, gymnastikintresserade barn och ungdomar finns överallt på Åland och en arena i Möckelö ligger centralt och lättillgängligt för de flesta ålänningar.

CHRISTIAN DREYER

KOMMUNDIREKTÖR

JOMALA KOMMUN