DELA

Gymnasiereformen måste utvärderas

Ungdomar ska inte falla emellan efter grundskolan. Vi behöver alternativ, exempelvis en tvåårig yrkesexamen, för dem som inte passar in i systemet. Näringslivet, AMS, Katapult, studievägledare, lärare med flera har viktig kunskap som ska tas tillvara då alternativen arbetas fram.

En annan nödvändig åtgärd för gymnasialstadiet är att ett fjärde år ska finnas för alla. Det är djupt orättvist att studeranden vid Lycéet har möjlighet att ta sin examen på fyra år medan de som läser HUTH (parallella studier för yrkes- och studentexamen) saknar ett fjärde år att tillgå.

Nya tag krävs för gymnasiet. Vi ska låta de sakkunniga driva frågan framåt med tydliga politiska mål; ingen ska falla emellan och likvärdiga rättigheter oavsett skola!

Ingrid Johansson, Mikael Staffas, Julia Birney, Elias Lindström, Hannele Vaitilo, Kent Eriksson, Mikael Stjärnfelt, Katrin Sjögren, Linda Pussinen, Rauli Lehtinen, Jannik Svensson, Viveka Landgärds, Elvis Ahlgren, Solveig Gestberg, Gard Larpes, Ann Gustafsson, Pernilla Söderlund, Kira Gustafsson

(Liberala lagtingskandidater)