DELA

Gymnasiereform på studerandes bekostnad

Britt Lundberg (C) stoltserar i sin insändare i tisdagens Nya Åland med att gymnasiereformen äntligen, efter 20 års diskussioner, tagit form. En reform som pådrivits för att äntligen kunna visa prov på Centerns kraft att bedriva verkstad och inte bara ytterligare snack. Men den här gången har det uppenbarligen saknats alltför mycket snack. Bristande koordinationsförmåga, lärarlösa lektioner, inställda lektioner och mycket mer är dagens verklighet för många. Något som man nu tydligen vill förtränga är att gymnasiereformen inte är förankrad hos inte minst de studerande. Det värsta är att inga debatter fördes med de studerande, enbart enkelriktad information. Är det här demokrati?

Britt skriver vidare att den studerande nu ska sättas i centrum. Men hur kan man våga hävda det? Hur kan man säga att den enskilda har fått det bättre i alla dessa förändringar, hur kan man tro att ”det löser sig” när folk försöker få hjälp? Det finns skolpersonal som kallar årets ettor för den förlorade generationen. Då måste man fråga sig om det verkligen var värt att ha så bråttom med förverkligandet, om det var värt att försöka vinna ära för att ha kommit till ett beslut efter 20 år.

Det finns så mycket som bör ställas på rätt. Men grundproblemet är ju att man inte har velat höra på ungdomarna. Man har kört sin linje och kört över dem. Tyvärr är det yrkesgymnasiet som fått lida mest. Så, upprätta yrkesgymnasiets studeranderåd, konstituera gymnasierådet, gör tydligare scheman, prata med ungdomarna, gör något! Och Britt, du kan göra ett studiebesök eller två.
Simon Holmström (ObS)
Lagtingskandidat 65