DELA

Guttorp – en underutnyttjad resurs

Genom att ta på mig hållbarhetsglasögonen uppenbarar sig flertalet positiva kringeffekter för det åländska samhället genom en strategisk satsning på fiskkläckeriet i Guttorp som skulle utgöra en viktig del av ett framtida kunskapscentrum. Kunskap i vattenvård för ökat fiskbestånd utgör en stadig plattform för att fortsätta arbetet med att skapa ett bärkraftigt Åland som i sin tur ger möjlighet för Högskolan på Åland att utvecklas i en ny riktning vilket resulterar i ökad inflyttning och skapa många nya affärsmöjligheter.

Om vi börjar med ringeffekten för och av Högskolan på Åland finns stor potential i att utöka de nuvarande utbildningsprogrammen med ett program inom natur och miljö där anläggningen i Guttorp utgör en viktig pusselbit för att skapa mera samarbete med Åbo Akademi. Åbo Akademi driver redan fältverksamhet inom miljö- och marinbiologi vid Husö biologiska station i Finström. Utvecklingen av högskolan ger med automatik ett ökat antal boende på Åland under lågsäsong i form av studerande och lärare vilka ger ett ökat kundunderlag för t.ex. handeln. Ett kunskapscenter inom natur och miljövård ökar ytterligare möjligheten att profilera Åland att bli testområde för diverse andra miljösmart projekt, lösningar och teknologier.

Servicesektorn skulle få sin del av kakan dels genom att kunskapen i god vattenvård garanterar en hållbar fisketurism för framtiden.

Behovet inom transportsektorn ökar genom export av fiskyngel till regionerna runt om östersjön.

Fiskerinäringen skulle kunna nyttja kunskapen från kunskapscentret till sin fördel och i kombination med övriga utbildningsprogram vid Högskolan på Åland har den hållbara fiskförädlingen en ljus framtid på Åland.

Slutsatsen är att vi på Åland, mitt i Östersjön sitter på en stor men än så länge underutnyttjad resurs i att bli bäst i klassen på hur våra land- och vattenområden på bästa sätt ska skötas för att kommande generationer ska ha möjligheten att uppleva den gröna ön i den blåa Östersjön.

Martin Nilsson (S)