DELA

Guldstjärna till de som både studerar och arbetar

Med en skäligen stor erfarenhet, över 40 år av undervisning och handledning av universitetsstuderande, 100-tals examina, tror jag mig ha en viss kännedom om studier och hur studerande i olika tider kombinerat sina studier med arbetsliv.

Under 1970-och 1980-talen studerade nästan alla på heltid. Då räckte studielånen, som nästan alla tog, rimligt bra för att täcka levnadskostnaderna. Med tiden och de skyhöga räntorna i början av 1990-talet förändrades bilden. Man började undvika stora studielån och arbetade alltmer vid sidan av studierna. På senare tid har det jämnat ut sig; allt fler vågar i dag ta studielån men samtidigt har trenden att man har något arbete vid sidan av hållit i sig.

En spännande iakttagelse som jag gjort är att det inte verkar finnas något tydligt samband mellan heltidsstudier, att man arbetar vid sidan av och den tid det tar att få en examen. Förr blev vissa klara snabbt medan det tog länge för andra och bilden har under senare år varit densamma. Kanske till och med så medelstudietiden något sjunkit och att avhopparnas andel – av olika skäl – även den sjunkit lite.

Min uppfattning är att vi idag har duktiga och på många plan ambitiösa studerande som framgångsrikt klarar av sina studier och även ett arbete av något slag vid sidan av. Att arbeta ansluter sig även till att man är ambitiös. Våra studerande vet att vägen ut i arbetslivet efter en examen är lättare om du har mer att visa upp i din CV – även föreningsaktivitet, deltagande i universitetsförvaltning – än blott och bart studier. Mångens kommande jobb har även varit kopplade till både sommarjobb och jobb under terminerna.

Ergo: Arbete vid sidan av studierna landar klart på plus, inverkar som regel inte menligt på studieframgång och jämnar vägen ut i arbetslivet efter examen.

Detta kan även överföras på diskussionen om gränser för vad man kan förtjäna under sina studier utan att det inverkar menligt på studiestöd eller beskattning. Min entydiga uppfattning är att så länge en studerande årligen förmår prestera den mängd studier som studiestödsbestämmelserna stipulerar, ja då skall det inte ha någon betydelse hur mycket denna studerande arbetet och förtjänat samma år. Blir det för någon nästan bara arbete och för lite studieprestationer är läget ett annat. Men fixar man bägge sysslor med framgång ska man få en guldstjärna i marginalen, inte en negativ påföljd av något slag.

GÖRAN DJUPSUND