DELA

Guldläge för Mariehamn och Åland

Länge har utvecklingen i city gått på lågvarv. Många affärssatsningar har gjorts i Maxinge vilket är helt naturligt speciellt med beaktande av de fysiska förutsättningarna såsom enkla trafiklösningar, tillgänglighet av tomtmark och förmånliga parkeringslösningar.

Mariehamns city har dock andra förutsättningar att bereda plats för boende, arbetsplatslokaler och anpassade affärsytor såsom butiker, caféer, restauranger.

Många vill gärna bo i city och därmed uppstår också ökad efterfrågan på butiker och annan service. Min tro är att city på sikt kunde få minst 1 000 nya innevånare som vill ha nära till sin arbetsplats, till butiker och annan service.

Nu har det uppstått ett riktigt guldläge för city och därmed för hela Åland. Ålands Ömsesidiga, Trygve Eriksson och Dennis Jansson har flaggat upp att de vill satsa stort i city, i bostäder, arbetsplatslokaler och affärslokaler.

Om man utgår från de siffror som nämnts i media så torde de planerade satsningarna från dessa tre aktörer uppgå till nästan 100 miljoner.

Låt oss nu hoppas att projekten blir av.

RUNAR KARLSSON (C)

LAGTINGSLEDAMOT