DELA

Guldgruvan är nu ett slukhål

Regeringen har beställt en hybridfärja. Den blev 40 procent dyrare än beräknat. Men vad spelar det för roll när man spelar med andras pengar? Skattepengar.

Jag roade mig att titta i lagtingsprotokollen då beslutet om kortrutten togs.

Det var i tilläggsbudgeten 2017. I regeringens presentation skrevs att ”Den summerade driftskostnadsinbesparingen … på 40 år uppgår till strax under 150 miljoner euro.” Detta då huvudsakligen för att man skulle bygga en bro till en ö som få visste att fanns och skaffaen färja. Jag frågade då varför man inte bygger två broar?

Jag anklagade regeringen för ”Vår största ekonomisk bluff” då det ju visade sig att redan i deras egen rapport framkom att nuvärdet vad 36 miljoner euro för projektet. Ingalunda 150 miljoner.

I protokollen från debatterna ser jag att mina anföranden var ungefär lika långa som resten av oppositionen sammanlagt.

Minister Mats Perämaa (Lib) presenterade budgeten, men inte kortrutten. Sedan var han mest frånvarande och bad varken om anförande eller replik. Näringsminister Camilla Gunell (S) var också tyst i debatten och delvis frånvarande. Så gör man tydligen när man har ”parlamentarisk erfarenhet”.

Jag kritiserade kalkylerna och sade att man borde ha en högre kalkylränta då det nya projektet alltid innehåller en stor osäkerhet när det gäller kostnaderna. Det är lättare att budgetera befintlig verksamhet. Jag sade att en höjning med 0,2 procent skulle radera överskottet. Jag sade att guldberget blir till sand och riskerar att bli ett slukhål.

Det förvånade mig att den resterande oppositionen inte agerade mer kraftfullt. Ledamot Harry Jansson (C) föreslog en återremiss till utskottet, men fick inte tillräckligt stöd.

Kollegan Jörgen Pettersson (C), som nu agerar flitigt i frågan, hittade jag inte i protokollet, men jag såg att han var på utflykt med BSPC även den gången.

Nu har regeringen undertecknat kontraktet, som enligt uppgift skall kosta skattebetalarna 4,3 miljoner euro per år. I kortruttskalkylen, som låg till grund för debatten, var den kalkylerad till 2,8 miljoner.

Om en familj funderar på att köa en ny bil eller ett nytt hus och prislappen plötsligt blir 40 procent dyrare så funderar de flesta på ett nytt alternativ.

Även i plenum har minister Mika Nordberg (MSÅ) vid upprepare tillfällen påpekat att man gör beställningen endast om priset håller sig inom de ramar som finns. Så jag har faktiskt känt mig ganska lugn med att detta inte kommer att förverkligas. Speciellt inte någon vecka före valet. Men jag hade fel. 40 procent dyrare gör ingenting när det är andras pengar.

Nu var Camilla Gunell (S) på plats och förklarade hur viktigt det var för koldioxiden och klimatet med en hybridfärja. När jag motionerade om 100 euro i tillägg för sjukpensionärer och folkpensionärer fanns inga pengar. Och inget intresse, ens från socialdemokraterna. Men nu kastar de 22 miljoner extra på kortrutten.

Hur ser kalkylen nu ut för kortrutten? Ja, en ökning av kostnaden för färjan om 1,5 miljoner per år innebär 60 miljoner euro under 40 år.

Överskottet var 38 miljoner i kalkylen, men nu har vi slukhålet här. Projektet kortrutten ger nu ett underskott om 20 miljoner under 40 år på basen av regeringens egna kalkyler. När bro-offerterna kommer så blir slukhålet större.

Under resans gång har vi blivit presenterade för tunnelprojektet. Tanken är att landskapet skall betala en hyra under 40 år, som är i paritet med de nuvarande kostnaderna. Sedan tillfaller tunneln landskapet och kan användas många år. En hybridfärja, som landskapet kan köpa efter 15 år, lär inte ha något större värde. Det är väl som att få köpa en 15 år gammal smarttelefon eller gammal Tesla.

Åländsk Demokrati är emot denna färja av ekonomiska orsaker och hoppas att avtalet kan brytas efter valet.

STEPHAN TOIVONEN
ÅLÄNDSK DEMOKRATI