DELA

Gubbars åsikter om kvinnokroppar

Jag hade inte tänkt lägga mig i den här debatten om vems egendom kvinnokroppen egentligen är, men ju mer jag tänker på detta, ju mer inser jag att männen i allmänhet anser sig äga även den. Och i synnerhet gamla gubbar, som ju (tyvärr) är fertila i betydligt högre ålder än vad kvinnor är.

Jag tycker att gubbarna skall ägna sig åt sina prostataproblem, i stället för att ha åsikter om hur kvinnors livmoder skall användas. För nu är det ju så enligt naturens lagar , att utan en mans medverkan blir ingen kvinna gravid. Och behöver då heller inte fatta beslut om att genomgå en abort, eller inte.

Så hur skulle det vara om männen i högre utsträckning tog sitt ansvar vid barnafödandets vara eller icke vara, och själva försåg sig med preventivmedel, för att undvika oönskade graviditeter. Det är ju så att ansvaret för en oönskad graviditet är ju inte enbart kvinnans, utan man är två om den processen.

I stället skuldbelägger man kvinnan (som vanligt) om hon blir gravid, och kräver att hon (ensam) skall ta sitt ansvar för graviditeten, och bära och föda fram det här barnet, och sedan ta hand om det till vuxen ålder! Var finns då mannens ansvar, undrar jag? Som vanligt, ingenstans!!

Här kunde ju samhället göra en insats genom att dela ut gratis kondomer till behövande män, och självfallet också gratis preventivmedel till kvinnor i fertil ålder. Tyvärr är det ju så att flera av de preventivmedel som erbjuds kvinnorna inte är tillförlitliga, utan i värsta fall kan resultera i utomkvedshavandeskap, vilket i många fall kostat kvinnan livet.

Här borde också samhället stöda mer genom att bevilja pengar till forskning på området, för att få säkra och tillförlitliga preventivmedel, som kan användas av fertila kvinnor, och som inte ger olika former av biverkningar, som kan vara ganska så bevärande för många.

Men fram till dess, så undanber jag mig gubbarnas åsikter om att kvinnokroppen är en barnalstringsapparat som enbart skall användas för mannens lystnad och nöje.

Runa Lisa Jansson