DELA

Grundskolan ger framtidstro

Att kunna upprätthålla en grundskola i varje kommun har varit en av grundpelarna i centerns politik genom åren. Det är ofta en grundförutsättning för unga familjer när de väljer var de skall bosätta sig att det finns en skola inom rimligt avstånd. Det ger trygghet och förutsättningar för en fungerande vardag.

På landsbygden, och framförallt i skärgården är skolorna också mycket mera än bara skolor. De är en naturlig samlingsplats och kulturcentrum i sina kommuner. Skolorna har en mycket stor betydelse för bygdens framtidstro. I den av PwC presenterade delrapporten Långsiktig finansiell analys kan man läsa följande;

”Vår bedömning är att möjligheterna till att kalkylera möjliga drifteffektiviseringar är mest gynnsamma inom förvaltning och grundskolan framför exempelvis äldreboenden där det finns få enheter”.

Det är således genom att stänga grundskolor runt om på Åland som man skall få den största inbesparingseffekten av en kommunreform. Det är bra att konsultbolaget är ärligt och redovisar konsekvenser av reformen vilket i sin tur gör det möjligt att föra en substansdiskussion.

Min fråga till lantrådet och liberalernas partiledare Katrin Sjögren, vicelantrådet och socialdemokraternas partiledare Camilla Gunell och lagtingsledamoten och moderaternas partiledare Annette Jansson är; hur förhåller ni er politiskt till konsulternas konstaterande att det är grundskolorna man skall lägga ner för att få ekonomisk effekt i de nya storkommunerna?

Roger Nordlund