DELA

Grundlön ska motsvara utbildningsnivån

Att som hälsovårdare och barnmorska arbeta på en egen mottagning eller som skärgårdshälsovårdare inom Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) kräver mer ansvar och mera kunnande av arbetstagaren än då arbetsplatsen är en avdelning, det är något som vem som helst förstår. Dessa två faktorer hade också mera tyngd i den arbetsvärdering som gjordes inom landskapet Åland mellan oktober 2014 och augusti 2017.

Syftet med arbetsvärderingen var att kartlägga lönerna inom landskapet Åland, samt att personer med likvärdigt arbete ska få lika lön. Under processens gång gick någonting fel, för nu värdesätts inte specialistutbildning inom ÅHS mera.

En hälsovårdare och barnmorska är legitimerade yrkesutbildade personer, utan den utbildningen har man inte enligt finländsk lag möjlighet att bli anställd som hälsovårdare och barnmorska. En hälsovårdare som i dag examineras har 240 sp och en barnmorska 270 sp. Att jämföra med en sjukskötare som vid examination har 210 sp.

I dag har en sjukskötare på avdelning inom ÅHS en högre grundlön än vad en hälsovårdare/barnmorska på egen mottagning har. Arbetsgruppen för arbetsvärderingen har värderat en sjukskötares arbete som mera krävande. Däremot skriver man i arbetsgruppens slutrapport att citat ”utbildning värderas i regel högt inom landskapets verksamhet”.

Just nu pågår en kartläggning av kompetensprofiler inom ÅHS vilket är bra för att kompetens är något som varierar beroende på var personen arbetar och då ska kompetens värdesättas, genom exempelvis olika tillägg.

Problemet nu är grundlönen som behöver justeras så att den motsvarar den specialisering som krävs för att ens få arbeta på Ålands olika rådgivningsverksamheter. När löner jämförs är det grundlönerna som ska tas i beaktande, inte lönetilläggen. Grundlönen ska motsvara utbildningsnivån som krävs av arbetstagaren på den arbetsplatsen. Nu baseras grundlönerna på hur arbetsgruppen för arbetsvärderingen har värderat själva arbetet.

Anledningen till att ärendet nu lyfts i media samt även till våra ansvariga chefer inom ÅHS, är att vare sig de fackliga förbunden eller arbetsgivaren vill åtgärda misstaget som begicks. För ett år sen i december 2018 lämnade alla berörda in sina betyg.

Vi trodde att detta skulle vara ett led i en utredning relaterat till att justera våra felaktiga grundlöner. Nu, nästan ett år senare, vet vi att denna utredning inte kommer att göras eftersom ÅHS väljer att satsa på just utredningen av kompetensprofilerna. Den utredningen kommer inte att justera våra nu felaktiga grundlöner.

Att en stor arbetsgivare inom vården (ÅHS) inte erbjuder grundlöner som motsvarar vår höga kompetens och specialistutbildning kommer att leda till negativa effekter inom framtida rekryteringar av hälsovårdare och barnmorskor till egen mottagning. Indirekt har även vår yrkesstatus sänkts! Vår grundlön har dessutom betydelse för vår kommande pension.

Hur ska vi kunna upprätthålla vår arbetsmotivation för att fortsätta orka arbeta inom den förebyggande hälsovården? En vård som lätt glöms bort, men som spelar en mycket stor roll i samhället.

Vi kräver att problemet rättas till och att våra grundlöner justeras så att det motsvarar det vi är anställda som. Utbildning ska löna sig och utbildning ska värdesättas!

HÄLSOVÅRDARNA OCH BARNMORSKORNA MED EGEN MOTTAGNING
SAMT SKÄRGÅRDSHÄLSOVÅRDARNA INOM ÅHS