DELA

Grundläggande värderingar och sakfrågor

Jag har med stort intresse läst de senaste dagars artiklar i media angående kommande budgetdebatt och partiernas enighet eller snarare oenighet. Vi som har engagerat oss i politiken gör det oftast utifrån våra grundläggande värderingar. Vi vill helt enkelt göra Åland till ett så bra samhälle som möjligt. Inom ramen för det dagliga politiska arbetet byter många partier åsikt i takt med att verkligheten förändras. Det är helt naturligt och rimligt. Att med integritet ta till sig fakta och nya rön är en del av det politiska hantverket. Partiernas och lagtingsgruppernas politiska innehåll ändras i takt med vilka som är aktiva och deras respektive hjärtefrågor. Så ska det också vara. Det är de engagerade politikernas frågor som blir ledande i partiet men förstås utan att helt tappa kontrollen över den ideologiska kompassen.

De flesta partier företräds i större utsträckning än tidigare av mariehamnare. Varför rösterna centraliseras till vissa kommuner är en viktig fråga för partierna att analysera och att försöka göra något åt. En mer mångsidig representation fördjupar och breddar debatten.

Givetvis kan jag tänka mig att någon inte håller med utan tvärtom leder in diskussionen till att handla om kommunsammanslagningar vilket i sin tur leder till mer förenhetliganden men trots det påverkar de förtroendevaldas bakgrund idag vilka frågor som ligger på bordet, och förskjutningar vad gäller boendeort, utbildning, och nätverk betyder även att sakfrågorna förändras och påverkar förstås partipolitiken till sitt innehåll. Till exempel märks tydligt det minskade antalet skärgårdsbor i lagtinget.

Lagtingsgruppernas sammansättning betyder inte att helheten inte beaktas men man kan inte heller blunda för de förtroendevaldas bakgrund och vardag.

Dagens hårda grupptryck gör att enskildas åsikter kvävs redan i beredande diskussioner såvida de inte följer flockens. Det måste givetvis finnas en majoritet för att kunna gå vidare med ärenden men även om det är en demokratisk balansgång så är det tillika politikens kärna att det ska finnas spår av olika åsikter.

Partierna blir mer likriktade vilket i sin tur försvårar för väljarna att se någon skillnad mellan dem.

Då är det lättare att sätta sin röst på en person man kan identifiera sig med och som man har förtroende för.

Ålands lagting är till sin storlek litet och alla spektrum av åsikter och värderingar ska få rum i plenisalen, all värdefull kompetens måste tas tillvara. Vem vill vara politiskt aktiv om ens åsikt eller hjärtefråga sällan eller aldrig beaktas eller ständigt ifrågasätts?

Att se till hela Ålands väl och ve, att utveckla och våga ha förtroende för varandra och kunna samarbeta över partigränser är nycklar till framgång för Åland. För egen del ser jag därutöver en stor utmaning att attrahera politiskt arbete för kvinnor och i synnerhet kvinnor från skärgården och landsbygden. Det är annars mycken kompetens som går förlorad. Vi som vill ha ett jämställt och jämlikt samhälle måste tänka noga på vem vi väljer i nästa val för att uppnå ett mer jämlikt samhälle. Lika viktigt är att visa alla karaktärsfasta ålänningar med vilja att vara med att förbättra vårt samhälle att deras åsikter och värderingar är viktiga oavsett vad det står i partiprogrammen.

GUN-MARI LINDHOLM