DELA

Grovt påhopp i lagtingsdebatten

I lagtingsdebatten om stöd till Sottunga kommun kom vicelantrådet Nordlund med mycket grova anklagelser mot lagtingsledamoten Mats Perämaa. För att blanda bort korten får man förmoda. Jag tolkar det som att landskapsregeringen inte har torrt på fötterna vilket förstås är besvärande för vicelantrådet. Regeringens förslag är att landskapet i konkurrens med bankerna och utan stöd i lag ska införa ett nytt system som möjliggör för kommun i trångmål att låna pengar av landskapet.
I gällande lag finns möjligheter att ge särskilt understöd. Så varför ”fixar” landskapsregeringen till ett nytt system på sidan om lagen? Svårt att förstå. Liberalerna väljer en annan väg och vill att vi håller oss inom lagens riktmärken.

Vicelantrådet påstod i debatten att lagtingsledamoten Mats Perämaa for med osanning och jämförde honom med Juholt i Sverige. Det kan inte anses hålla måttet för anständig debatt i lagtinget där ett av kriterierna är att undvika förolämpande uttryckssätt. Det är ett svaghetstecken att ge sig på person på ett sådant nedgörande sätt.
Viveka Eriksson
Vicetalman
Ordförande liberalerna