DELA

Grovt felaktig rapportering om brandsamarbetet

Med anledning av Nya Ålands artikel tisdagen den 10 maj 2011 angående brandsamarbetet, finns det skäl att inkomma med ett klargörande.
Rapporteringen av brandsamarbetet är grovt felaktig då branden i Sviby tas upp som en brist i samarbetet mellan Räddningsområde Ålands landskommuner och Mariehamns stad (inklusive skärgårdskommunerna). Detta är två helt separata ärenden och bör i den fortsatta rapporteringen skiljas åt.
Det finns tydliga rutiner för hur alarmering sker, hur den ska kvitteras och vilken enhet som rycker ut. Detta är ett fungerande samarbete och påståenden i motsatt riktning är endast ett sätt att skapa politisk opinion. Här och nu bör slås fast att samtliga invånare kan känna en trygghet i att den enhet som snabbast kan komma fram till brand eller olycka även är den enhet som rycker ut.
Även ansvarig minister har grundligt informerats om att det förhåller sig på detta sätt.

En gemensam räddningsmyndighet skulle alltså inte innebära mer snabba utryckningar än idag. Det operativa arbetet ska uttryckligen hållas utanför.
Omorganisationen skulle vara administrativ: det skulle finnas en räddningschef istället för två, det skulle finnas ett kansli istället för två, en budget istället för två. Innan Räddningsområde Ålands landskommuner går in för ett samarbete ska det finnas en mycket tydlig uppfattning om myndighetens uppgifter, en klar kostnadsbild och en klar mall för en smidig beslutsstruktur.
Det är dessa frågor som till fullo inte kunnat lösas. Jomala kommun, som huvudman för Räddningsområde Ålands landskommuner, anser att det är av vikt att skynda långsamt för att inte förstöra redan fungerande strukturer och rutiner. Den med flest samarbeten på kortaste tiden vinner inte, det är den som har välfungerande och genomtänkta samarbeten som kommer längst.

De frivilliga brandkårerna och Mariehamns stads räddningsverk håller en mycket hög nivå på räddningsverksamheten. Förhoppningsvis ska inte deras beredskap igen ifrågasättas, utan det är det byråkratiska pappersvändandet som är under lupp när en gemensam räddningsmyndighet för hela Åland kommer tillstånd.

Carolina Sandell
Vik. Kommundirektör,
Jomala kommun