DELA

Grötmyndiga gubbar

Tage Danielsson har fått rätt i sitt uttalande vid Harrisburg, den första kärnkraftsolyckan. Han sa så här: ”Sannolikheten för att detta kan inträffa är så liten att den är försumbar, men det inträffade i alla fall.”
Då kärnkraftsskeptikerna demonstrerade på Självstyrelseplatsen, liggande på gårdsplanen i gult med rött band i ett kors som på mitten uppbars av Tant Grön sittande på en stol med ordföranden för Hållbar utveckling liggande bredvid och ledd av Anna-Linnea Rundberg, väckte det bara liten uppmärksamhet. Vi hade inte så fel ändå 1987-91 när jag hänvisade till olycksprofeten Kassandra (som antagligen hälften av lagtinget inte visste vem det var) varnade för kommande olyckor.
Nu gäller det att dra de rätta slutsatserna och hoppas att efter 20 års fördröjning effekten av denna varning inte är för sent att rädda världen.

Alla dessa kloka herrar! Så tvärsäkra och så grötmyndiga de varit. Första gången nu är svaret: -Vi vet inte.
De vet allt om slutförvaringens säkerhet också. De behöver ju inte stå till svars för resultatet om 100.000 år.
Mariehamn den 15 mars 2011
C. Hedman-Jaakkola