DELA

Grönas skuggbudget skulle hota finländsk sjöfart

De Gröna föreslår i sin igår presenterade skuggbudget att man ska skära 15 miljoner euro i restitutionssystemet för passagerarsjöfarten. Man säger att de totala stöden till finländska passagerarfartyg är över 200 miljoner euro per år, något som inte är sant och verkar vara taget från luften.

Det verkar som om man nu inte riktigt vet vilka stödsystem som finns för sjöfarten, varför de finns, vad de kostar och hur sjöfart fungerar då man hänvisar till drygt 200 miljoner euro i totala statsstöd till passagerarsjöfarten. Om stöden skulle vara så höga skulle rederiernas bemanningskostnader nästan kunna vara gratis idag.

Kostnaden för det av sjöfarten självfinansierade restitutionssystemet, de s.k. stöden för passagerarsjöfarten, är ca 50 miljoner euro per år. De är inte över 200 miljoner euro som De Gröna hänvisar till i sin skuggbudget.

Det skulle vara intressant att veta var De Gröna har fått sina siffror ifrån. Vissa lobbyorganisationer som lobbat emot passagerarsjöfarten har presenterat snarlika siffror som De Gröna nämner i skuggbudgeten. Men de siffrorna har inte varit korrekta för vad som kan räknas som egentligt statligt stöd till finländska passagerarfartyg och dess besättning. Man har nämligen i de siffrorna felaktigt tagit med all ombordförsäljning för samtliga fartyg som trafikerar Finland, oberoende flagg i aktern, men felaktigt bokfört de enbart på finskflaggade passagerarfartyg.

Restitutionssystemet fungerar så att rederierna får tillbaka de sociala avgifter man har betalt för finländska sjömän på fartyg under finsk flagg. Systemet är en förutsättning för att man överhuvudtaget ska kunna bedriva passagerarsjöfart under finsk flagg. Danmark och Sverige har nästan identiska system. Nästan samtliga EU länder har liknande stödsystem för att man ska kunna konkurrera med sjöfartsnationer som ex. Bahamas och Panama, som har stora fartygsregister, och är skatteparadis.

Det är viktigt att inte skapa en konstgjord konflikt mellan finländsk sjöfart och den landbaserade hotell- och restaurangbranschen. Båda är mycket viktiga för Finlands ekonomi. I synnerhet Sverigetrafiken hämtar mycket turister till Finland som lämnar betydande summor pengar på restauranger, hotell och i handeln – i hela landet.

Stödet till passagerarsjöfarten brukar ibland populistiskt blandas ihop med ”spritrallyt” till Tallinn. Det är dock viktigt att komma ihåg att enbart ett fartyg i hela Tallinntrafiken är finskflaggat. Övriga fartyg seglar under andra länders flagg och tar inte del av de stöd man nu föreslår att skära i. En nedskärning i stöden skulle inte påverka Tallinntrafiken överhuvudtaget, förutom att det sista finskflaggade fartyget då skulle tvingas byta flagg och säga upp de finländska sjömännen för att kunna konkurrera med de estniska rederiernas lägre bemanningskostnader.

Finland är en ö i Europa. Nästan 90 % av exporten går till sjöss och en stor del av styckegodsexporten går på passagerarfartygens bildäck. Att ha sjöfart under finländsk flagg är viktigt för finländsk utrikeshandel, Finlands försörjningsberedskap samt för cirka 6300 finska arbetsplatser till sjöss. Om man skär i stöden är finsk sjöfart inte längre konkurrenskraftig och det leder direkt till utflaggningar, vilket skulle vara en loose-loose situation för hela landet.

Finland skulle vara förtjänt av mindre alternativa fakta och populistiska utspel i den politiska debatten.

Mats Löfström,

riksdagsledamot