DELA

Grön omställning

Världen börjar vakna och inser att man borde överge fossila bränslen för att klara klimatkrisen. Överallt satsas på vindkraft och också på solel. Men Tyskland skrotar CO2-fri kärnkraft, behåller ännu en lång tid kolet och fortsätter med rysk naturgas, utsläppen minskar inte. Kina storsatsar på vind- och solkraft men fortsätter med kolkraft liksom Australien. Många tror att vindkraften kan lösa alla problem med ”grön” elproduktion.

Vindkraftparker breder ut sig till lands och till sjöss. Både Sverige och Finland bygger och planerar för vindkraft i tidigare orörda vildmarker. Man har redan sett att detta ger stora skador på naturen när maskinerna rullar ut i skogarna och vägar dras till varje enskilt torn. Dessutom kommer det fler och fler rapporter om att allt djurliv flyr områden med vindkraft. Turistanläggningar måste lägga ner.

Vi alstrar grön el men natur och miljö förstörs. Men till havs går det bra – eller? Vad vet vi om hur livet i havet påverkas? Många havslevande djur, speciellt däggdjuren, störs påtagligt av ljud. Nej, vi vet ingenting men som vanligt rusar mänskan iväg utan kunskap och eftertanke.

Vätgasen skall också rädda oss. Idag är nästan all vätgas framställd av fossil naturgas men kan produceras ur vatten med hjälp av elektricitet. Vätgasen kan sedan generera el genom att köras genom en bränslecell. För att få en kilowattimme (kWh) el från vätgas/bränslecell, behövs ungefär tre kWh el från elnätet/vindkraft. Är det vettigt? Att lagra elenergi i ett batteri ger bara små förluster. Problemet är att batterier är tunga och blir småningom utslitna, men utvecklas hela tiden. Vätgasen tar plats. För att lagra vätgas, som ger lika lång körsträcka för en bil eller båt som bensin och diesel, krävs med trycktank tio gånger så stor volym. Flytande väte (kylt till -253 grader) kräver fem gånger så stor tank.

Vind- och solkraft medför instabilitet i elnätet eftersom produktionen hela tiden varierar. Detta har resulterat i att man både i Europa och Kalifornien, med stor andel vindkraft, flera gånger varit nära total kollaps av elförsörjningen och tvingats stänga delar av nätet! Senast nu i september. Man fick stänga av flera stora industrier i Tyskland för att klara resten av elnätet. Enstaka vindkraftverk, som t.ex. laddar batterier, är utmärkt, men storskalig vindkraft kan bli en katastrof.

Det är elbrist i Europa och det behövs mer el. För att få en stabil försörjning är enda alternativet kärnkraft. Många tror att Tjernobyl olyckan var en kärnexplosion men det var en vätgasexplosion. Den visar mer på riskerna med vätgas än på kärnkraft. Det var en dålig reaktorkonstruktion utan skyddshölje och en okunnig personal, som började leka. Thoriumreaktorn har nämnts tidigare men är ännu under utveckling. Den kan utnyttja det gamla utbrända bränslet från dagens kraftverk, som då inte behöver slutförvaras. Ännu bättre är fusionsenergi, där väteatomer tvingas ihop till skillnad från kärnklyvning som i dagens reaktorer, men sannolikt är den tekniken ännu ganska långt borta.

JAN GRÖNSTRAND