DELA

Grön och levande stad?

I en värld där kunskapen har kommit ikapp satsar många städer på att bli mer hållbara, med fler gröna och blå korridorer (park- och vattenstråk, dammar och skogsdungar)´.

Framtidens hållbara städer, våra blå och gröna städer, ger oss rekreation, ökad trivsel och trygghet och väldigt många ekosystemtjänster, som syre och rent vatten. Vi behöver träd att krama för då mår vi bättre, helt enkelt.

Grönområden och stadsnära skogar skyddar oss från stormar och översvämningar och motverkar klimatförändringar. Vi behöver dem, både människor och djur. Många arter trivs idag bättre i parkliknande städer och gröna villaområden än i produktionslandskap, som t.ex. igelkotten och många fåglar.

Stadsgrönskans betydelse för den biologiska mångfalden speglas bland annat i City Biodiversity Index, ett globalt initiativ som på ett tydligt sätt påvisar vikten av en grön stad.

Det gör mig ledsen att läsa i tidningen att Mariehamn stadsfullmäktiges ambition tycks vara precis tvärtom. Bygg mer, exploatera mer, ta bort gröna oaser. Detta utan att sålt slut på vissa tomter som anlagts i fd vackra skogsmiljöer i anslutning till staden.

I en tid när vi behöver värna vill de exploatera och förstöra några vackra grönmiljöer – stadens lungor, fulla av biologisk mångfald.

Hållbara städer behöver urban grönska. Ska Mariehamn vara en framtidsstad, eller inte?

Mariehamnsbo