DELA

Grisslan väl omskött

Med anledning av de synpunkter som befälhavaren på m/s Grisslan framfört 18/3 i tidningen Nya Åland mot underhållet på fartyget, vill vi gärna komma med några kommentarer.
Fartyget har legat vid landskapets verkstadskaj i Möckelö under största delen av vintern. Under denna tid har en för ändamålet utsedd maskinchef ansvarat för och hållit fartyget under bevakning samt tillsammans med verkstadens personal utfört underhållsarbeten. Sammanlagd arbetstid för reparationer och underhåll för Grisslan under år 2012 och vintern 2013 har för verkstadens del bokförts ca 700 timmar.

De arbetslistor som tekniska inspektören tillsammans med ansvariga från fartyget gjort upp den 07.08.2012 och den 29.09 2012 har på ovanstående sätt åtgärdats under vintern.
Fartyget är besiktigat av myndigheterna och alla certifikat är i kraft.
Löpande underhåll ombord skall skötas av besättningen på deras arbetstid under hamntid, vilket är möjligt eftersom fartygets körtid enligt turlistan är mycket begränsad. Vid behov skall hjälp beställas genom tekniska inspektören. Verkstaden kan assistera med mycket kort varsel.

Fredagen den 15.03.2013 var tekniska inspektören i kontakt med Grisslans maskinchef för att kontrollera eventuella behov av service eller reparationer. Då konstaterades att inget akut behov fanns och i det fall behov av service eller reparationer uppstod, skulle maskinchefen skicka iland lista över dessa.
Beträffande korta förtöjningstrossar så finns det normalt alltid nya trossar på lagret i Möckelö, klara att skickas ombord vid beställning.
Gällande ”koppling som slår ur” är det troligast att ett missförstånd i kommunikationen skett, eftersom Grisslans propeller är direkt och mekaniskt kopplad till huvudmotorn och sålunda finns överhuvudtaget ingen koppling som kan slå ur.

Grisslan är för övrigt planerad att dockas vecka 17 och i detta sammanhang skall normala dockningsarbeten utföras och fartyget målas.
Niklas Karlman
Avdelningschef
Kaj Jansson
Rederichef