DELA

Grip tag i styrpinnen!

Riksregeringen bröt den politiska överenskommelsen om stöd till utbyggnaden av vindkraften på Åland. Följden är att vi inte längre kan lita på att riksregeringen håller ingångna överenskommelser.

Ålandsministern Anne Berner meddelade under sitt besök förra veckan att centerpartiet kan tänka sig att höja basen för klumpsumman från 0,45 procent till 0,48 procent av statens skatteintäkter. Detta skulle innebära en ökning av avräkningsbeloppet, klumpsumman, med ca 15 miljoner euro på årsbasis. Det har inte framgått hur man kommit till just 0,48 procent. Vi vet de facto inte vad höjningen är relaterad till. Varför inte 0,47 procent? Eller varför inte 0,52 procent (vilket motsvarar antalet ålänningar i procent av hela landets befolkning)?

Vi kan med fog, anser jag, hålla för troligt att en ökning av klumpsumman just med ca 15 miljoner euro av centerpartiet i riket bedöms vara tillräcklig för att trösta ålänningarna för löftesbrottet med vindkraften. Vi har också fått veta att förslaget till en höjning av klumpsumman inte är förankrat hos centerns regeringskumpaner, samlingspartiet och sannfinländarna. Vi kan således med skäl säga att det i dagsläget är synnerligen oklart om en höjning av klumpsumman överhuvudtaget är politiskt möjlig.

Systemet med klumpsumma baserad på statens skatteintäkter kan komma att bli helt ogörligt beroende på hur den så kallade SOTE-reformen och andra reformer genomförs och finansieras i riket. Företrädare för vårt eget åländska centerparti, inklusive riksdagsmannen, anser att vi ska hålla tyst, inte bråka och inte vara alarmistiska beträffande de olika scenarier Åland kan ställas inför. De talar alltså för undfallenhet, att vi ska huka oss.

Tvärtemot centern anser jag att vi ska vara proaktiva och komma med egna initiativ och förslag till hur Ålands finansiering kan ordnas på ett rättvist och transparent sätt. Vi ska absolut inte passivt stillatigande vänta på vad riksregeringen och finansministeriet kommer med för förslag.

Med en dåres envishet förfäktar jag att vi ska finansiera vårt självstyrda landskap med egna pengar, det vill säga. med de skatteintäkter vi själva genererar. ÅSUB har tagit fram underlag som klart visar att detta är både möjligt och realistiskt.

Politiker, visa ledarskap! Grip tag i styrpinnen och ge självstyrelsen mer substans och innehåll!

S-debattör