DELA

Griftefrid med grindar

Arkitekt Gunda Åbonde-Wickström har gjort en vacker och stilfull ritning över den nya delen av Mariehamns begravningsplats, som detta år kommer att anläggas norr och öster om södra huvudingången. Min enda anmärkning mot förslaget är att huvudingången saknar grindar.
Kyrkorådet beredde ärendet i maj 2009. Undertecknad var inte med på mötet. Rådet tillstyrkte arkitektens förslag och förde det till kyrkofullmäktige för beslut.

När ärendet togs upp i kyrkofullmäktige 2009-06-02 anförde jag att huvudingången borde förses med grindar såsom brukligt är på kyrkogårdar och i synnerhet på begravningsplatser. Mitt förslag fick understöd av viceordförande Ulla Andersson, ledamoten Donny Isaksson, med flera. Efter omröstning beslöt kyrkofullmäktige att huvudingången skulle förses med grindar.
Emellertid anförde personalen vid begravningsplatsen under sommaren åsikter om att grindar skulle försvåra tillgängligheten till begravningsplatsen för arbetsfordon, med mera. Begravningsplatsens direktion gick på personalens linje och beslöt att föra ärendet till kyrkorådet.

I kyrkorådet beslöt man i tisdags den 12 januari att begravningsplatsen inte ska förses med grindar, nu på basen av en ny ritning av arkitekten, som ritat en smalare öppning med två höga grindstolpar ”för att höja huvudingångens status”. Undertecknad reserverade sig mot beslutet.
På landsbygden och i skärgården är snart sagt varje kyrkogård försedd med grindar. De finns där för att bevara griftefriden. De finns där för att utestänga världens larm. De finns där för att ge stillhet och närhet i naturrummet. När vi stänger grindarna om oss och befinner oss på kyrkogården når vi stillhet och ro.

På Mariehamns begravningsplats kommer bilarna att parkeras några få meter från den vidöppna huvudingången och den nya södra kyrkogårdens gravar kommer att placeras tätt inpå. Vad finns det för ro, för respekt för de avlidna och för de sörjande med en sådan lösning?
Det sades på kyrkorådets möte att tunga fordon ska igenom huvudingången ”så gott som hela tiden” och att grindarna därför i alla fall ”kommer att stå öppna.”, vilket nog måste ses som en stark överdrift. Kan man stiga ur för att öppna en kyrkogrind på landsbygden, så kan man det också i Mariehamn! Och för övrigt så finns det nuförtiden möjlighet att förse grindar med automatisk öppning, bara att trycka på knappen!

Den inre, äldsta begravningsplatsen vid kapellet har alltid varit försedd med grindar. Dessa kommer i förslaget att vara kvar. Utanför dem anläggs den nya kyrkogården för 275 jordgravar och 39 urngravar. Om ett år är den färdig. Jag anser att de som kommer att vila där är värda samma stillhet och ro, och samma värdiga inramning och kommer därför att vädja till Kyrkofullmäktige att vidhålla sitt beslut, att förse huvudingången med grindar.
Robert Liewendahl,
ledamot i Mariehamns Kyrkoråd
och Kyrkofullmäktige