DELA

Grava felaktigheter i radiodebatten om stadsbussen

Det kan inte vara lätt för infrastrukturnämndens ordförande Roger Jansson att hålla reda på alla detaljer i stadens olika ärenden, men nog vore det klokt att kolla upp fakta och fråga sina medarbetare innan man går ut i media med beskyllningar som saknar täckning. Här är några exempel ur radiodebatten om stadsbusstrafiken:
1. Roger Jansson påstod att staden inte fått ta del av några avgastester från fiskdieseln.
Fakta: Stadens Tekniska verk tog den 9 november 2011 kontakt med Röde Orm och föreslog att vi skulle låta testköra fiskdieseln i yrkeshögskolan Novias motorlaboratorium där man höll på med ett projekt som hette Biobränslen för fiskerinäringen. Testerna gjordes och resultaten mejlades till både Tekniska verken och oss. Stadens miljöavdelning behandlade testresultaten och gav utlåtande till stadens tekniska nämnd. Så vad fattas?
2. Roger Jansson framhöll i debatten att handlingarna borde ha hållits konfidentiella även efter att protokollet justerats och lämnats ut.
Fakta: Ingenstans i de papper vi hämtade från Tekniska verken stod någonting om att handlingarna fortsättningsvis skulle vara konfidentiella. Jag har ställt frågan till Roger Jansson tidigare utan att få svar. Därför frågar jag igen: Varför detta hemlighetsmakeri efter att alla deltagare delgetts resultaten av upphandlingarna?
3. Roger Jansson berömde Viking Lines bussar och förlöjligade Röde Orms.
Fakta: Viking Line presenterar i sina anbudshandlingar tre VDL- bussar från 2006 som finns till försäljning i Holland. Alla är alltså minst sju år gamla. De bussar Röde Orm presenterar är nyare. Två är miljöklassade till Euro 4 och en till Euro 5. Borde inte infrastrukturnämndens ordförande hålla sig opartisk i sin bedömning?
4. Roger Jansson lät påskina att orsaken till att sommartrafiken kan fördröjas är Röde Orms besvär.
Fakta: I anbudshandlingarna anges 19 augusti som startdatum på det nya avtalet. Röde Orms avtal går ut sista maj. Så vems är ansvaret om sommartrafiken fördröjs eller uteblir?

Till sist vill jag citera inledningen till det utlåtande stadens miljöchef Jan Westerberg gav till tekniska nämnden för ett drygt år sedan:
”Röde Orms initiativ att göra försök med att använda biobränsle som utvunnits ur fiskrens är synnerligen lovvärt. Det är också förståeligt att man väljer att testa bränslet på bussar av äldre modell genom att driftsproblem inte självklart kan uteslutas, särskilt under vinterförhållanden. Det är naturligtvis av stort intresse för Mariehamns stad att försöken kan fortsätta så att fiskrensbränsle kan bli aktuellt även i bussar som uppfyller Mariehamns stads miljökrav på busstrafiken i staden. Med tanke på den åländska fiskerinäringens framtid har initiativet också mycket stor betydelse.”
Det är synd att inte alla politiker inser vilken potential fiskdieseln har för stadens miljöprofil och för hela Ålands framtoning som mål för den tilltagande miljöturismen i vår omvärld.
Uffe Grüssner
RÖDE ORM