DELA

Grattis, regeringen!

Äntligen kom det ett positivt besked från Finland om hur relationen åter kan byggas upp efter vindkraftsdebaclet, och om hur man vill hitta en långsiktig lösning för den åländska offentliga ekonomin.

En höjning av avräkningsgrunden till 0,48 % är ett konstruktivt och rättvist sätt att skapa stabilitet och rörelseutrymme i den åländska ekonomin, det finns goda argument, och det finns stöd i gällande självstyrelselag.

Låt oss därför hoppas att Ålandsminister Anne Berners besked, som getts med statsminister Sipiläs stöd, inte bara blir en gest, utan kan manglas genom både finansministeriet och förbi Sannfinländarna i regeringen. Det återstår att se.

Om ändringen blir verklighet betyder det att de mycket tuffa sparkrav eller det så kallade hållbarhetsgapet som sittande regering kämpar med kan lindras. För att hitta balans i ekonomin behöver man arbeta med både utgifts- och intäktssidan. Ett konstruktivt politiskt arbete har sats igång.

Sara Kemetter (S), gruppledare