DELA

Grattis Jomala till ny ordförande för fullmäktige

Jomala kommun är att gratulera till valet av ny ordförande för kommunfullmäktige. I olika sammanhang har jag arbetat tillsammans med Tage Eriksson (C) och mina erfarenheter är att han är en demokratisk och samarbetsinriktad ledare.

Tidningsreferaten om det möte med ordföranden för landsbygdens kommuner blottar en politisk linje som sedan självstyrelsens tillkomst varit mycket synlig. Sammankallare till mötet var Anders Eriksson (ÅF). Hans trogna vapendragare Peggy Eriksson (ÅF) och han själv förklarar i offentligheten troskyldigt att mötets syfte var att öka samarbetet mellan landsbygdens kommuner. Värt att notera i detta sammanhang är att varken staden eller skärgårdens kommuner göre sig besvär. På det omdebatterade mötet tog Runar Karlsson (C) upp stadens representation i Ömsens förvaltningsråd och beklagade sig över bristen på representanter i Ömsen för kommunerna på landsbygden. All kalabalik om vem som ska få vara med i Ömsens beslutande organ handlar mycket om rivaliteten mellan staden och landsbygden.

Med andra ord blottar Anders Erikssons ordförandemöte motsättningen mellan stad och landsbygd. Gränsen mellan staden och Jomala är inte bara en gräns mellan två kommuner utan mellan två politiska maktblock på Åland. Anders Eriksson försökte som ordförande för Jomala kommunfullmäktige förstärka denna i motsättning genom att utesluta representanter för staden och skärgården att delta i mötet. Runar Karlssons utspel om Ömsen understryker denna motsättning även om det inte nödvändigtvis var avsikten.

Motsättningen mellan stad och landsbygd upprätthålls av Centern men också av de Obundna. Stadens begränsade möjligheter att växa territoriellt har gjort att Jomala, Lemland och i viss mån andra landsbygdskommuner gynnats. Befolkningsökningen runt stadens gränser är mycket tydlig. I ett uttalande i Nya Åland häver Anders Eriksson bland annat ur sig att Socialdemokarna vill göra Jomala till en del av Mariehamn. Påståendet är helt taget helt ur luften och är ännu ett exempel på Erikssons mytomanska retorik som för det mesta går ut på konfrontation. Eriksson är expert på att skuldbelägga andra. Hans retorik är simpel och förenklad. Han lägger gärna skulden på Finland, staden och Socialdemokraterna när han inte kommer någon vart i sina politiska strävanden.

Jag kan inte påminna mig att Anders Eriksson kommit med några konstruktiva politiska lösningar under sin politikerbana. Hans politiska livskraft har bara ett mål och det är Anders Eriksson och i det syfte är sanning och fakta av underordnad betydelse. Grattis Jomala än en gång till ordförandebytet.

BARBRO SUNDBACK (S)