DELA

Grädde på moset

Till Wikström (S) och Hallbäck (S). Det jag kommenterade i Tomas Tornefjells uttalande med ”Samma framtidsprognos som jag själv har… ” var ”Den nuvarande situationen med en radiostation inom public service och två dagstidningar kommer inte att råda speciellt länge till. Mycket talar för att vi om några år enbart har en dagstidning, som helt eller delvis ges ut digitalt, och en public service radio som är tillbaka på ruta ett med enstaka nyhetssändningar på vardagar.”

Eftersom det förutom från Lib och S är dåligt med stöd för public service så är det onekligen intressant med utredningar av lösningar i stället för att lägga ner.

Johan Ehn (M) säger nu till mig att de stöder public service men av detta har vi inte sett något. Han säger att ansvariga inte velat driva frågan om separering av produktion och distribution så som gällande regeringsprogram säger. I regeringsprogrammet kan man läsa: ”Landskapsregeringen föreslår att radio och tv-bolaget omorganiseras och att det mediapolitiska programmet revideras under perioden. Genom att separera produktion från distribution skapas nya förutsättningar för att tillgodose den fria mediamarknadens behov. En förnyelse av finansieringen av Ålands radio och tv genomförs under perioden.

Av detta har vi inte sett något utan tvärtom har ÅRTV:s centerdominerade styrelse jobbat för att integrera produktion och distribution. Bl.a. genom att inte tillsätta tjänsten som stationschef och besluta att chefen för produktionstekniken även ska ansvara för distributionen. Detta mot anställningsavtal och regeringsprogram!

Att infrastrukturminister Veronica Thörnroos inte vill följa regeringsprogrammet förefaller märkligt.

Som grädde på moset har styrelsen för ÅRTV nu beställt en medarbetarpolicy som ska stoppa personalen från att vara politiskt aktiv eller ens aktiv i intresseorganisationer. Så är du med i farliga organisationer såsom Rädda Barnen, Emmaus, Röda Korset så har du inget på ÅRTV att göra!

Elvis Ahlgren (Lib)