DELA

Gott samarbete leder till framgång

I Ålandstidningen 4 december skriver Niklas Lampi om regeringssamarbetet. Det är uppenbart att chefredaktören vill så splittring genom att dela upp regeringspartierna i block, i vänster och höger.
Det är förstås glädjande att lantrådet Camilla Gunell (S) får välförtjänt beröm som en stark ledare med starkt stöd i vårt parti. Men hon leder inte bara ett starkt parti – hon leder en stark regering. Samarbetet, trots skild ideologisk bakgrund hos partierna, fungerar mycket väl.

Landskapsregeringen visar vilja att uppnå konsensus och en beslutsamhet när det gäller att uppnå resultat och reformera det åländska samhället. När flera partier kan enas, så som skett i denna regering som har stöd av en stor majoritet i lagtinget, skapas möjligheter att förbättra samhället, så som nu görs i arbetet med bland annat samhällsservicereformen.
Även i stadspolitiken har Niklas Lampi i repriser försökt tänka i politiska block. Vi har från början hävdat att det är en felaktig väg att inte ta med det största partiet i ett samarbete för stadens bästa. I budgetbehandlingen inför nästa år skedde ett trendbrott. Nu fick socialdemokraterna mycket mera gehör och nu samarbetar vi konstruktivt med de största borgerliga partierna. Det tycker vi är den bästa vägen för att skapa ett stabilt och demokratiskt samhälle på alla nivåer.
Lagtingsledamöterna
Barbro Sundback (S), Christian Beijar (S), Karl-Johan Fogelström (S), Sara Kemetter (S), Göte Winé (S), Igge Holmberg (S) samt lagtingsgruppens sekreterare Anders Hallbäck.