DELA

Gott om rum för Kråkan

Med anledning av den senaste tidens uppmärksamhet kring fritidshemmet Örnen och fritidshemmet Kråkan önskar socialförvaltningen och socialnämndens ordförande förtydliga vissa saker. Beslut i stadsfullmäktiges budget inför 2012 ser ut enligt följande: ”I den nya barnomsorgslagen finns bestämmelser om gruppstorlek för fritidshem. Grupperna i lagen är större än vad Mariehamn har tillämpat hittills. Fritidshemmet Örnen stängs från år 2012 och barnen får istället plats i andra fritidshem”.

%u2022 Antalet barn som flyttas från fritidshemmet Örnen är tolv stycken. Det innebär totalt 37 barn på fritidshemmet Kråkan.
%u2022 Antalet personal på Kråkan kommer att bli fem stycken. Den nya lagen kräver en personal per 13 barn. Även om anslaget för assistenter har minskat inför nästa års budget har Mariehamn en fortsatt hög nivå på assistenttätheten och ingen behöver sluta under vårterminen.
%u2022 Ökningen av antalet barn innebär att allt inte kan göras som förut, vilket betyder att det sker en förändring i verksamheten, inte att verksamheten per automatik blir sämre.

%u2022 Barnen har tillgång till fler utrymmen än Kråkans egna lokaler, vilket inte har framkommit tydligt i media. Fritidshemmet kan använda lågstadiets aula, flertalet övriga toaletter som finns i anslutning till Kråkan, Övernäs skolas matsal (för mellanmål) samt hela skolbiblioteket. Det finns alltså många kvadratmeter för barnen och dessutom en hel skolgård att vistas på!
%u2022 Enligt beslut tar skolan över fritidshemmens skötsel från och med höstterminen 2012. Socialförvaltningen och Övernäs skola arbetar för en så bra lösning som möjligt för fritidshemmet Kråkans verksamhet för vårterminen 2012 och framåt för en god fritidsverksamhet i staden!

Skoldirektör Mari-Ann Kullman och samtliga rektorer meddelar att de välkomnar fritidshemmen till den nya bildningssektorn och ser fram emot ett gott och konstruktivt samarbete.
Pamela Sjödahl,
barnomsorgschef
Susanne Lehtinen,
socialdirektör
Harriet Lindeman,
socialnämndens ordförande