DELA

Gotlandsresan var inget slöseri

Bäste Bernt Balkh
Jag brukar inte svara på insändare, men uppgivenheten i ditt inlägg gör mig illa till mods. Din kritik mot landskapsregeringen gäller skärgårdstrafiken, utvecklingen av allmän tandvård och resan till Gotland. Jag vill kortfattat för fram några synpunkter i diskussionen.
Gotland och Almedalen är en viktig plats att vara på för alla politiker, påverkare och beslutsfattare i Norden. Åländska politiker mår bra av ny kunskap, idéer och en fördjupad politisk diskussion. Därför åker vi dit. Vi behöver också nya och utökade nätverk. Alla finns på plats i Visby denna vecka.
Vi behöver marknadsföra Åland som destination, boplats och de företag som exporterar till Sverige. Det är vår uppgift att verka positivt för dessa frågor i tillväxt- och exportfrämjande syfte. Att åka fler och gemensamt var ett sätt att få ut mer för pengarna. Något slöseri med skattemedel var det definitivt inte, tvärtom en offensiv positiv satsning.

Skärgårdstrafiken är inne i en stor förändringsprocess. 2013 är första året vi lagt om trafiken rejält. Orsaken därtill är neddragningar i budget och nya lagar som kräver ett annat arbetstidsupplägg. Färjorna är gamla och därför tillstöter både väntade och oväntade problem. Vi är väl medvetna om att 2013 utgör ett provår som ska utvärderas och korrigeras inför kommande säsonger.
En utvärdering av sommarsäsongen börjar i augusti. I den större framtidsbilden finns kortruttsinvesteringar, nya fartyg och på sikt en mer kostnadseffektiv och smidig trafik. Allt är på kommande, men kan av kostnadsskäl inte göras samtidigt.

Angående utvecklingen av den allmänna tandvården så vill jag påstå att betydligt fler ålänningar idag får tillgång till den än före valet 2011. De nya grupper som enligt lag får tillgång till allmän tandvård (bastandvård inom ramen för den ambulerande kliniken) är skärgårdsbor i Brändö, Föglö, Kumlinge, Kökar, Sottunga ( 1.400 personer) 26- och 27-åringar (500 personer). Övriga grupper är garantipensionärer ( 150 personer), institutionsboende ( 175 personer), typ II-diabetiker med insulinbehandling ( 200 personer), dialyspatienter ( 30 personer). Totalt sett 2.455 ålänningar.
Resursen har omfördelats till förmån för dessa grupper medan de anställda hos ÅHS inte längre har samma tillgång. Av ÅHS cirka 1.000 anställda fick 2011 273 personer behandling. Även patienter med blodsmitta har avförts från listan över prioriterade grupper (- 50 personer.)

Den tandborste som du, Bernt och många andra fick under valkampanjen var ett löfte på att fortsätta arbeta för allmän tandvård på Åland. Ovanstående visar att vi jobbat och uppnått resultat. Arbetet fortsätter givetvis under hela mandatperioden.
Allt kräver arbete, resurser och tid, men jag vill hävda att vi kommit en bra bit på väg efter 1,5 år i landskapsregeringen.
Camilla Gunell
Lantråd