DELA

Gör verklighet av visionen

Igen så är miljön i ropet bland politiker och näringslivsrepresentanter.
I dagarna har Tankesmedjan kommit ut med en tidning om Vision 2017.
Tidigare erhöll hushållen på Åland en utgåva från AICIS.

Ca 500.000 euro satsas nu på huvudtema som är, Östersjöns miljö, genom föreläsningar, möten, tidskrifter, mobiliseringar, tävlingar, hemsida, mässa med mera. I satsningen ingår också ”positionering av Åland i internationella sammanhang som en aktör som tydligt tar ansvar för Östersjömiljön”
Slogan är ett grönt Åland i ett blått hav

Bra så ! För att sommartid ersätt det gröna havet till ett blått hav så krävs konkreta handlingar.
Vad gör då Åland för att uppnå de vackra orden ? Nå, nu finns en samstämning bland politiker och näringsliv. Grunden och visionen är lagd.

Forskarna talar om en halvering av bland annat fosforutsläppen, från dagens ca 0,45 kg/person och år till ca 0,225 kg/person och år, för att rädda Östersjön ( från de som ligger inom tillrinningsområde till Östersjön ).
Enligt tabellen nedan så är det bara Tyskland som klarar gränsen.
Åland som är belägen mitt i Östersjön och som tar den största skadan av ett döende hav har klart högsta utsläppen om ca 1,9 kg/person och år.

( Tabell s.s. boll eller staplar )

Det kommer inte att vara lätt att uppfylla AICIS:s och Tankesmedjans målsättning att i ”internationella sammanhang som en aktör som tydligt tar ansvar för Östersjöns miljön” och som att sommartid ändra havets färg från grönt till blått.
Men nu har löftet givit av den breda politiska makten och av stora delar av näringslivet.
Totalt släpper Åland ut ca 50 ton fosfor per år ( 1,9 kg/person och år ), enligt nedanstående tabell ( ca ):
– Fiskodling 32 ton/år
– Mariehamns reningsverk 1 ton/år
– Landsbygdens reningsverk 0,5 ton/år
– Enskilda avlopp 4 ton/år
– Industrin 1 ton / år
– Åkermark 4,5 ton/år
– Djurhållning 0,5 ton/år
– Övrig mark 3 ton/år
– Övrig verksamhet 3,5 ton/år ( turism, båttrafik m.m. )

( tabell, s.s. boll eller staplar ) cirkeldiagram

Om nu
löftena skall uppfyllas och att vi skall uppfylla våra internationella åtaganden och ändra Östersjöns färg från grönt till blått såsom man nu har sagt så skall vi ner till ca 0,225 kg/person och år , det vill säga till ca 6 ton/år.
För min del så håller jag med både tankesmedjan och AICIS om målet.
Fast jag skulle kunna tänka mej att en halvering till 25 ton/år skulle vara en tillräcklig målsättning, åtminstone till att börja med. Men inte är jag den som bromsar inte.
Låt oss därför starta nu och låt oss inte bara syssla med NATO ( No Action, Talk Only )
Runar Karlsson (C)

Fotnot: Tankesmedjan består av 20 medlemmar som har mycket höga positioner i samhället och näringslivet såsom bland annat miljöministern, talmannen, näringsministern, lagtingsledamöter, partiledare och personer från det Åländska näringslivet.
AICIS är en förkortning av Aland International institut of Comparative Island Studies och där medverkar bl.a. finansministern, personer från det Åländska näringslivet och utomstående professorer.