DELA

Gör om och rätt

Ålands framtids representant i ÅHS:s styrelser, Hanna Segerström, riktar direkta frågor till mig angående vårdstrejkens efterspel och tidpunkter för eventuella organisationsförändringar.

Jag vill komma med några förtydliganden och kommentarer.
En strejk är inget normaltillstånd. Det var en svår tid för alla inblandade parter. Förberedelserna var omfattande, kommunerna tog hem patienter som istället sköttes inom ramen för äldreomsorgen, patienter flyttades till omkringliggande sjukhus, blivande mammor och pappor hänvisades till Uppsala, planerade undersökningar och operationer ställdes in och sköts på framtiden med vårdköer som följd.

Att vården fungerade tillfredsställande under strejken är något som både ledning och den personal som var i tjänst ska ha all erkänsla för. Vi har alla anledning att vara tacksamma.

Trots allt förde strejken med sig två bra saker. För det första satte tehyiterna arbetsvärdering på kartan och för det andra öppnades nya möjligheter till just samarbete och effektivisering.
Naturligt är att hämta in allas erfarenheter, sammanställa, analysera och därefter föreslå förändringar. Men kanske viktigast av allt att informera och kommunicera med berörd personal. Inte tycker väl Segerström att det är lyckat att personalen får information, delvis motstridig sådan, via media? Det kan väl inte heller vara okänt för Segerström vilken oro och misstro det skapat bland personalen? Det bäddar definitivt inte för ett lyckat förändringsarbete.

Vården utvecklas hela tiden och ställer stora krav på både kompetens och finansiering. Som tidigare minister drev jag på både nämnda revisionsrapport och en sammanhållen hemvård. Jag anser också att det finns potential i en gemensam akut/intensiv. Båda avdelningar är högteknologiska beredskapsavdelningar som kräver tillräcklig grundbemanning för att klara av till exempel en massiv hjärtinfarkt, en bilolycka eller en instabil respiratorpatient.

Enligt gällande lagstiftning, ”ÅHS-lagen”, som jag också var med och drev igenom ska stora organisatoriska förändringar fastställas av styrelsen, landskapsregeringen och slutligen lagtinget. Det är väl heller ingen nyhet för Segerström?
Katrin Sjögren,
ordförande
Liberalerna