DELA

Gör om och gör rätt

I tidningen (14.3) läser vi att upphandlingsprocessen som lett till ett avtalsförslag om tvärgående skärgårdslinje är på sin slutraka. Avtalet som ska placera färjan Mergus på den tvärgående linjen i stället för Odin är inte tecknad än, men det verkar som att det kan ske när som helst. Allt är klappat och klart, eller?

Flera röster har höjts emot upphandlingsprocessen. Här är en till. För mig, som företräder funktionsnedsatta personer på Åland, känns det som att allt inte gått korrekt till. När har exempelvis personer med funktionedsättning involverats i upphandlingsprocessen? FN konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsätting kräver att myndigheter ska i nära samråd med och aktivt involvera personer med funktionedsättning i alla beslutsfattande processer som berör dem genom de organisationer som företräder dem i samhället.

Nu när man valt att inte involvera organisationerna som företräder personer med funktionsnedsättning är slutresultatet detta. Personer som har svårt att röra sig får bli på bildäcket eller ett “utrymme” som det är oklart vad det är. Det lär inte finnas hiss att ta sig upp till salongen med. Detta är diskriminerande, vilket får oss att undra vilka krav det var som ställdes under upphandlingsprocessen? Det finns dessutom möjlighet för offentliga upphandlare, enligt Handbok för offentlig upphandling för landskapet Åland, att ställa krav på socialt ansvar från leverantören, vilket innebär att det är möjligt att ta ett högre anbud om det visar sig att leverantören inte kan uppfylla kraven.

De lösningarna som föreslås för att lösa dilemmat med färjans tillgänglighet får vi av någon oklar orsak inte se före avtalet är tecknat. Var är transparensen som är en viktig aspekt i alla former av offentlig upphandling? Transparensprincipen innebär att upphandlingar ska präglas av öppenhet och förutsebarhet, vilket saknas i denna process.

När ett avtal är tecknat blir det mer utmanande att göra de nödvändiga ändringar som behövs för likabehandling. Det går inte att förklara bort detta med att säga att problemen tas i itu med efter att avtalet skrivits under. Med andra ord sammanfattar vi texten så här: gör om och gör rätt.

KARL WAHLMAN
MIKAEL STAFFAS
ERIKA ELFSBERG