DELA

Gör om och gör rätt, Mise

Vid Mise-stämman den 15 december kommer stämman att fatta beslut om avfallstaxa med mera, som vi konsumenter kan överklaga.

Det jag frågar efter är en rättvis och avgiftsdifferentierad taxa som tar hänsyn till den mängd sopor som genereras, att man komposterar och att det ska finnas med möjligheter till undantag när det gäller tömningsintervall- oavsett hushållsstorlek. Dessutom – varför ska vi kunder tvingas betala för förpackningar, det vill säga för det som tillhör producentansvaret?

Mise ska ta nytt lån på 500 000 euro 2021 för inköp av nya kärl. Lite förslag: Ta inget nytt lån 2021, köp inga nya kärl, återgå till äldre system det vill säga ”mer sällan-tömningar”, alternativt inför undantag för de som så önskar och återanvänd de äldre kärlen, det vill säga låt oss återfå dem. Då spar man in onödiga kostnader.

För övrigt verkar det helt vansinnigt att bilar ska åka runt i onödan och tömma tomma eller nästan tomma tunnor med täta intervall? Vad är det för upphandling? Vad är det för hållbarhetstänk?

Vad gör det om de kör mer sällan, trots att ni betalat för det? Man gör ju miljön och klimatet en tjänst i så fall och det är ju värt något. Behövs verkligen nya kärl överallt i övriga kommuner? Ska dessa nytillverkas, dessa plastkärl?

I en tid där cirkulär ekonomi efterfrågas. Och varför utredde man inte noggrannare vilket behov det fanns innan man upphandlade? Varför valde man att inte lyssna på eller involvera sina kunder?

Jag ber att Mise-stämman åtminstone ska vara mer lyhörd och göra om och göra rätt.

EN MILJÖMEDVETEN MARIEHAMNARE