DELA

Gör om och gör rätt i discgolffrågan

Stadens generalplan är ett av Mariehamns viktigaste dokument. Den är en stark överenskommelse som binder förvaltning, politiker och medborgare. Så borde det iallafall vara.

Men när det gäller frågan om discgolf på Badhusberget med omnejd så verkar en (svag) majoritet i infrastrukturnämnden anse att det är inget att bry sig om.

Att hela berget och omgivning är klassat som naturskyddsområde? Inget att bry sig om.

Att området kring doktorsvillan, svenska konsulatet och parkmiljön norrut har en egen stadsplan från 2014 där man anser att området har ett särkilt kulturhistoriskt värde? Inget att bry sig om.

Man får en känsla av att många politiker idag har en laissez-faireinställning (från franskans ”låt gå”, ”låt göra”). Ändamålet helgar medlen liksom. De som ställer frågor och känner oro får dock höra att dom är tråkiga bakåtsträvare som ”skadar projektet”. Det stämmer inte.

För även jag tycker att discgolf är kul, och att goda idéer verkligen behövs just nu. Pådrivarna med Mats Adamczak i spetsen, och alla turistföretagare som satsar på nya sätt att locka gäster förtjänar en stor eloge. Det är deras roll. Men det ska inte stå i motsatsförhållande till vad som är möjligt, rätt och riktigt. Det som tjänstemän och politiker har i uppgift att upprätthålla i sina roller.

Det sämsta som kan hända när det finns olika åsikter i en fråga, är att faktaunderlag saknas. Jag tror många stadsbor vill veta hur det egentligen är tänkt. Är det fråga om hugga ner 360 träd, eller 13 stora träd och lite sly? Hur stor blir påverkan på naturen, och går det att återställa? Vilka villkor följde egentligen med donationen från Lions som lade grunden till den befintliga banan, och blev det som man tänkte sig?

För att räta ut alla frågetecken, så borde discgolfföreningen presentera sina planer för den utökade banan i detalj och sedan låta sakkunniga bedöma hur det rimmar med områdets status som naturskyddsområde och gällande plan för parken kring doktorsvillan. Går det att genomföra på ett hållbart sätt så är det bara att tuta och köra. Annars bör man hitta en annan placering.

TONY WIKSTRÖM (S)