DELA

Gör något åt denna trafikfara

Trafikminister och andra ansvariga för vår trafik, det har nu skett inte mindre än sju (åtta?) avåkningar, på bara någon vecka, under en sträcka på ynkliga en kilometer i Haraldsby. Bilar har legat på tak, på sida, korsat vägbanan och kraschat vägstaket.

När ska detta tas på allvar? Behöver någon omkomma innan ansvariga tar sitt ansvar? Begränsning till 70 kilometer i timmen hela vägen upp mot Chipsen vore en självklarhet och ska vägen byggas om är en gång- och cykelbana nödvändig.

Som det är nu är det med fara för sitt eget liv man rör sig på sidan av vägen, gående eller med cykel.

Kom igen, gör något åt denna trafikfara!

Frustrerad Haraldsbybo

Svar:

Vi har uppmärksammat problemet och har diskuterat vilka åtgärder som kan genomföras. Vi ska också på lång sikt se om vi kan plana ut kurvan, dock är det inte möjligt vintertid.

Lennart Nord,

Byråchef på infrastrukturavdelningens vägnätsbyrå