DELA

Gör mer för de äldre

Det finns de på äldreboenden i Mariehamn som far extra illa nu när de anhöriga stängts ute från besök. Stängningen har pågått i snart sju veckor.

Jag och min mamma har tur som har en avdelningsföreståndare som tillåter oss att gå ut på promenader tillsammans och att vi kan träffas utomhus flera gånger i veckan. Men hennes mående har ändå starkt försämrats.

Naturligtvis kan det argumenteras att en försämring ändå hade skett för en så gammal människa, men jag är övertygad om att hindrandet för anhöriga att komma på besök har accelererat nedgången.

Sedan hör jag anhöriga som har sina nära och kära på andra avdelningar på Trobergshemmet som inte tillåter träffar överhuvudtaget! Enligt vilket lagrum sker ett sådant definitivt stopp?

Det strider definitivt mot de mänskliga rättigheterna.

Och vad gör socialnämnden i Mariehamn för att kompensera bortfallet av anhörigas besök? Vem tar ut dem på promenad? Vem pratar med dem i lugn och ro? Vem klipper naglarna?

”Extra personal skall gå att få tag på också”, säger en vårdare till mig när jag frågar.

Nej, det är sant. Det är kanske någonting som gjort att vårdyrkena inte varit så attraktiva. Jag kan inte gå in på detaljer eftersom jag inte har sakkunskapen.

Men en snabbutbildning av personal som skall permitteras från andra kommunala befattningar kan ju vara ett sätt att få extra resurser. Nu handlar det ju inte om att gå in och utföra kvalificerat vårdarbete, utan att finnas till hands och lugna och stimulera de äldre.

De som jobbar på Trobergshemmet försöker nog, och många gör ett fantastiskt jobb. Det är ett tungt och viktigt arbete värt mer uppskattning på alla sätt.

Så. Vad gör socialnämnden i Mariehamn med ordförande Conny Nylund i spetsen?

Och snälla, ta utestängningen av de anhöriga till seriös diskussion.

Kommer den kinesiska pandemin in på äldreboendena är nog risken större att det är någon anställd som ovetande burit in den, än vi anhöriga, som ofta själva är på äldre sidan, är mest hemma och är väldigt försiktiga när vi rör oss ute i samhället.

Jag uppmanar er inte att bryta mot myndigheternas rekommendationer, men tolka dem så liberalt som ni tillåts och se till att avdelningarna får mer resurser.

Gör någonting!

ULF WEMAN