DELA

Gör Kastelholm till ett levande slott!

Många guider och besökare jag talat med, anser att Kastelholms slott kunde ha mycket mer att erbjuda besökaren. Slottet är delvis en ruin, men för den skull kan mycket göras för att göra besöket intressantare.
Lyckade exempel finns på många håll i världen; ett är Castle Rushen som är ett medeltida slott i Castletown på Isle of Man.

I Castle Rushen har man rika möjligheter att på ett mer fantasifullt sätt, än på Kastelholm, känna historiens vingslag. Slottets utrymmen har befolkats med dockor med realistiska utseenden och dräkter.
De finns överallt och sysslar med allt från att skjuta med armborst till att äta middag och sitta på prevete. Man har försett dockorna med ljud, så när man närmar sig, ”talar” de och berättar.

Många rum har återställts till forna dagars prakt. Så kunde man också göra på Kastelholm, i t.ex. kungagemaken överst i Kuretornet. Den gamla förbindelsen från gemaken till skyttegången borde öppnas, inte bara för det historiska värdet, utan också för att motsvara dagens krav på utrymningsvägar. När vi besökte slottet med gäster i somras var övre våningarna av Kuretornet stängda (!) just p.g.a. att utrymningsvägar saknas!
När restaureringen av slottet inleddes på 60-talet, diskuterades att återställa Östra längans kungssalar till sin forna prakt, lägga in golven och klä in salarna med boaserier.
Expertis och politiker tyckte olika.Vi vet hur det gick%u2026 Det blev ett tak.

Men än är det inte för sent. Det finns fönster och tak och det finns färdiga hål i murverket för golvstockarna. I dessa salar kunde allmänheten få ha bröllop och andra fester och Landskapsregeringen skulle dessutom få historiskt givande representationsutrymmen.
På många slott finns detta, t.ex. på Tavastehus och Kalmar slott, och det har blivit mycket populärt. Blir jag invald i Lagtinget kommer jag att arbeta för att levandegöra slottet, göra det historiskt intressantare, och ge allmänheten möjlighet att hyra salar för bröllop och fester. Kastelholm skall vara ålänningarnas slott. Ett öppet slott. För alla.
Robert Liewendahl (FS)