DELA

Gör en besiktning

Efter att ha läst infrastrukturavdelningens åsikter vad gäller Ålandsvägens ombyggnad och trottoarombyggnaderna vid Skillnadsgatan och Norragatan, med anledning av en skrivelse som inkommit till stadsstyrelsen, blir frågetecknena allt fler.

Man undrar fortfarande varför man låter uppgöra dyra planeringar när dessa ändå inte följs. Varför följer man inte det som är uppgjort och som man fått in anbud på utan börjar förändra till lösningar som inte uppfyller vad som bestämts?

Det har redan diskuterats kantstenens färg som skall vara röd fastän det står skrivet på pallarna att färgen är grå? Att ändra trafikklass på plattor till det sämre kan inte ersättas med pengar. Konstigt är det också att trafikklassen på samma trottoarplatta ändrar beroende på var i staden den använd.

Nu verkar det även vara så att den föreskrivna dräneringen som skall finnas i Ålandsvägen har lämnats bort, fastän den tydligt finns med i anbudshandlingarna.

Gaturitningarna som ligger till grund för entreprenaden av Ålandsvägen är trots allt fastställda och godkända. Då borde inte några tjänstemän kunna gå och ändra dessa till det sämre utan att åtminstone ha sådana beslut förankrade i infrastruktur nämnden.

Den efterfrågade kvalitetsgranskningen gällande utförda arbeten på Ålandsvägen, som infrastrukturnämnden begärt, bör absolut tagas fram nu i brådskande ordning.

Jag tycker att stadsdirektören beställer denna granskning av Tyrèns, alltså den firma som uppgjort samtliga ritningar och entreprenadhandlingar. I denna granskning skall tydligt framgå om handlingarna följts, och finns det avvikelser skall dessa noggrant noteras.

Denna besiktning kommer att vara till stor nytta vid en slutsyn av entreprenaden.

Sten-Åke Häggblom