DELA

Gör ej principfrågor till personfrågor

För cirka 1 månad sedan hade Kiki Alberius-Forman en kort artikel under rubriken ”Stiftet utreder Blumenthal”. Då flere personer den senaste tiden frågat mig om detta, ser jag en anledning att reda ut begreppen. För det första är det inte jag som person som utreds, utan i så fall eventuella tjänsteärenden. Det är inte heller enbart dessa som utreds, utan endel frågor som fortfarande väntar på sin lösning. En riktigare rubrik hade därför kunnat lyda ”Oklarheterna i Saltvik församling utreds vidare”. Förutom att hyresfrågan fortfarande är olöst, så har det senaste arbetsåret visat att det tydligen är några förtroendevalda som har motarbetat mig på olika plan.
Med perspektiv på det som hänt och i relation till den diskussion som under en längre tid förts i tidningarna gällande ”Ålands Kyrka” så vill jag uttala mitt stöd för biskop Björn Vikströms förslag att planera en kyrklig samfällighet på Åland.
De flesta kyrkoherdar tror jag välkomnar tanken att få en mera central förvaltning.
Vad gäller utnämningar till tjänst och personalfrågor, så bör fortfarande stiftet som en neutral och opartisk myndighet, handha dessa frågor. Detta för att undvika godtycke och mygel bakom kulisserna.

De senaste tidernas tidningsrubriker visar att de åländska församlingarna fortfarande har en bit att gå förrän de kan åberopa en större självständighet.
De flesta problem brukar dock ofta gå att lösa med förhandling, bara den goda viljan finns. Skulle ändå positionerna trots allt låsa sig, så finns det ytterligare verktyg att ta till. Det går att inkalla en förlikningsman för att medla, och för personalfrågor har stiftet även personalkonsulter som står till förfogande.
Jag har inför kommande kyrkorådsmöte föreslagit att Saltviks församling gör bruk av dessa möjligheter.
Vi får hoppas att mina förslag faller i god jord.
Peter Blumenthal
Kyrkoherde, Saltvik