DELA

Gör donationer till bistånd avdragsgilla

Vi upplever nu de största migrationsströmmarna till Europa i modern tid. Kanske någonsin. Detta är vi kanske överens om.

Mariehamn har tagit emot de första flyktingarna från Mellanöstern i denna våg. Drygt 20 personer, vilket inte märks någonstans i flyktinglägren. Är detta det bästa sättet att hjälpa flyktingar? Detta är vi inte helt överens om.

I Sverige har man tagit emot stora mängder av asylsökande. Så många att man nu ställer om kursen. Löfven säger att man varit naiva i sin politik. Han inkluderar, kanske felaktigt, alla svenskar. Det har även lokalt förekommit debatter om huruvida man skall hjälpa flyktingar genom att förflytta dem till vårt samhälle, eller att hjälpa dem lokalt.

De som vill förflytta flyktingar ser sig själva som goda och medmänskliga. De ser de personer, som vill hjälpa flyktingar på närmare håll ses som omänskliga och ibland som personer med en ovärdig människosyn.

Sveriges resurser till flyktingar går till 90% till Sverige. Man har till och med tagit pengar av biståndsmedel för att finansiera flyktingmottagandet. Vi har olika åsikter om hur flyktingar bäst kan hjälpas. Med tanke på dem själva. Och med tanke på vårt sårbara samhälle.

Talmännen i lagtinget har i sin talmansed lovat att tjäna Åland och dess befolkning. Detta är eden. Inte för personer i andra världsdelar. Vi inom ÅD anser att flyktingar hjälps bäst närmare deras hemtrakter. Av många orsaker. Även med tanke på Åland och dess befolkning.

När det gäller Finlands flyktingmottagning, så är det främst stat och kommun, som fattar de politiska besluten. När det gäller att hjälpa flyktingar på närmare håll, så finns många alternativ.

Tyvärr har Finland dragit ner på biståndsmedlen på grund av den ekonomiska situationen. Kommunerna på Åland är kanske inte mest lämpade att sända finansiella medel till flyktingområdena. Ett alternativ är naturligtvis att lagtinget fattar ett beslut om att stöda flyktinghjälpen.

Ett annat alternativ är naturligtvis att ålänningarna som privatpersoner, eller som företagare, skänker pengar till flyktingorganisationer. Vi har ju redan sett många lovvärda exempel på detta. I veckan kunde vi läsa i media om ”Åland skramlar”, ett mycket lovvärt initiativ.

Vi har ett lagförslag framför oss för att bland annat kunna medge ett avdrag i beskattningen för donationer till vetenskapliga ändamål. ÅD:s förslag går ut på att ändamålet för dessa donationer kunde breddas för att även inkludera donationer till flyktingorganisationer. Maximibeloppet för dessa avdragbara donationer kunde dock vara lägre. Men kanske med ett minimibelopp om 250 euro per år. Och kanske utan självrisk.

Med en snabb behandling så kunde dessa donationer kunna vara avdragsgilla redan i början av 2016 och kunde ses som en försenad julklapp. Och Åland skulle, genom att ändra sina beskattningsregler på detta sätt, kunna bli ett föregångsland i Europa.

Att ta emot 20 flyktingar till Mariehamn gör nog inte att vi kommer på någon europeisk välgörenhetskarta.

Med en önskan om att utskottet kan ta med dessa tankegångar i sitt betänkande.

Stephan Toivonen

Åländsk Demokrati