DELA

Gör doktorsvillan till ett byggnadsvårdsprojekt

Doktorsvillan ritades av arkitekten Lars Sonck på beställning av stadens ledning redan 1895. Den fungerade ursprungligen som läkarmottagning och gymnastiklokal. Under första världskriget inkvarterades ryska soldater i villan. Senare har den använts till tjänstebostäder, föreningslokaler, lekskola, vävstuga, kontor och friskvård.

Redan 2014 motionerade Robert Liewendahl om doktorsvillans återställande. Hösten 2018 tillsattes så en kommitté med uppdrag att utreda underhållet och framtida användning. Slutrapporten var klar i maj 2019 och innehåller underlag från både företagare, kulturorganisationer och kulturbyrån.

Staden behöver välja vilka byggnader som är historiskt och kulturellt värdefulla att bevaras i stadens ägo. Doktorsvillan är sedan tidigare k-märkt och ligger i ett historiskt mycket värdefullt område. Därför tillsatte stadsstyrelsen en ny kommitté för att uppskatta kostnaderna för en renovering.

Att bedöma kostnaderna för att renovera ett över 100 år gammalt hus är en utmaning. Men projektet ligger i tiden och har ett hållbarhets tänk. Att få villan klar under jubileumsåret Åland 100 år skulle bidra till turism och Mariehamnarnas stolthet. Vi vill vi bevara villan i stadens ägo och återställa till ett snyggare, användbart och ursprungligt skick och stöder en investering i stadens budget 2021.

ANNA HOLMSTRÖM (C)