DELA

Gör dina medmänniskor en tjänst

Du har en superkraft inom dig. En kraft att hjälpa dina medmänniskor. Och det finns verkligen medmänniskor som behöver din hjälp. Även här på Åland.

Tillsammans med Röda Korsets lokala och globala nätverk kan din superkraft bli ännu större. Som första hjälpare kan du rädda liv och ge stöd vid krissituationer. Som Röda Kors-vän, vänfamilj eller hundvän kan du hjälpa flyktingar, ensamma eller sjuka. Inom Frivilliga räddningstjänsten kan du bistå myndigheter med den kompetens din hobby ger dig.

I takt med att den offentliga sektorns resurser inte räcker till, finns det ett stort behov av dig som frivillig. Att vara frivillig inom Röda Korset är dessutom givande och roligt.

Gör dina medmänniskor en tjänst. Kontakta din lokala Röda Kors-avdelning och hör efter hur du kan hjälpa.