DELA

Gör din röst hörd på söndag!

Centern ska göra Åland ännu bättre, utveckla ekonomin och välfärden, värna Östersjön, stärka närdemokratin och se till att vi kan bestämma mer själva!
Centern utgår ifrån varje ålännings eget ansvar och initiativförmåga. Alla ska ha möjlighet att förverkliga sina drömmar oberoende av om de bor i staden, på landet eller i skärgården. Varje kommun ska själv bestämma sin egen framtid.
Centern har lång erfarenhet av regeringsansvar. Vi kan ta hand om Åland både i goda och i dåliga tider. Vi har mod att ta ansvar och genomföra beslut, men också lyhördhet att lyssna på andra och samarbeta.
Centerns politik är stabil och vi har engagemang och uthållighet. Näringslivet, familjerna och de enskilda ålänningarna vet var vi står och att vi har en pålitlig politisk plattform som grund för allt utvecklingsarbete.
Centern är en garant för välfärden, svenska språket och självstyrelsen. Vi är ett borgerligt parti och vet att ett blomstrande näringsliv är grunden för samhällets utveckling och möjligheter att leverera vård och omsorger till barn, sjuka och gamla. Vi hävdar svenska språket och vet att en successiv utveckling av självstyrelsen är den bästa vägen att förbättra villkoren för Åland och ålänningarna.

I trettio år har vi varit med och utvecklat landskapet till den höga nivå vi har idag. Det vill vi fortsätta med och hoppas på ditt stöd i valet så att vi kan behålla vår position som största parti och bilda regering igen.
Varje röst har betydelse – använd din röst på söndag – rösta på Centern!

Roger Nordlund
partiordförande
Centern – för Ålands bästa!