DELA

Gör broschyr om Åland

På Åland fanns det ryska bemanning 1914–1917. I början av året 1918 på Åland fanns det svenska grupper, som hjälpte ålänningar att ta bort de ryssar och rödgardister från Åland. På samma tid avväpnade de svenska grupper också vitgardisternas grupper på Åland. Under Finlands inbördeskrig i februari 1918 fick Sveriges konung ta emot en adress, undertecknad av 7 000 ålänningar, med budskapet att Åland skulle införliva sig med Sverige. De svenska grupperna lämnade Åland i maj 1918. I augusti 1918 beslutades det, att Ålands befästningar skulle desarmeras och samtidigt beslutades det också, att det senare skulle arrangeras landsortens andra förhållanden. Sverige var just då färdig, att man skulle lösa Ålands fråga genast efter det första världskriget i Paris fredskonferens år 1919, men inte senare. Tyvärr fick man då där inga beslut om saken. Men år 1921 beslutade fredsorganisation Nationernas förbund att Åland skulle vara en del av Finland. Samtidigt fick Finland också suveräniteten beträffande Ålands position i samband med Finland.

Före det här, den 7 maj 1920, hade Finlands riksdagen godkänt planen om att Ålands självstyrelse skulle vara möjligt, men alla ålänningar ville inte godkänna det. Först 1922 blev Ålands självstyrelse verklighet. Finland måste garantera Åland att dess invånaren har rätten till sin egen kultur, svenska språket, lokala traditioner och självstyrelseautonomin.

Skulle det vara möjligt, att Ålands landskapsregering kunde producera en finskspråkig broschyr i klartext gällande Ålands historia, dagens åländska förvaltning och hur det är att bo på Åland jämfört med livet i andra delar av Finland? Det skulle vara mycket trevligt att ha sådan broschyr i skolan, så att man kan få veta mer om det intressanta Åland!

JUHA JAVANAINEN

historiker och lärare i historia och samhällslära i Tammerfors